Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Starý Tekov ako prípad hodný osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Starý Tekov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňujeme zámer predaja nehnuteľného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa v tomto rozsahu:

Pán Peter Mertan a manželka Iveta Mertanová, bytom Levice, Kpt. Nálepku 49, požiadali o odpredaj obecného pozemku, v k.ú. Starý Tekov, parc. č. 330/2 – záhrady vo výmere 94 m2, evidovaná na liste vlastníctva č. 1 obce Starý Tekov.  

 

Predaj nehnuteľného majetku obce do vlastníctva žiadateľov ako prípad hodný osobitného zreteľa sa odôvodňuje tým, že pozemok užívala pôvodná majiteľka Antónia Švaralová 50 rokov v domnení, že jej celý patrí.  Terajší majiteľ si chce stavať na pozemku rodinný dom a nemá k svojmu pozemku prístup, pretože za parcelou sa nachádza potok. Z tohto dôvodu obec nemá možnosť uvedený pozemok využiť pre svoje účely, preto navrhuje odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí formou predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Pri rozhodovaní o predaji pozemku boli prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia s majetkom obce a verejné záujmy.

 

V Starom Tekove, dňa 05.04.2018

 

Zámer zverejnený na úradnej tabuli od: 10.04.2018

Zámer zverejnený na webovom sídle od: 10.04.2018

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce     


 
 

Kultúra a šport

28.7.2018   15:00

Amfiteáter Starý Tekov

Boje na Hrone 2018 - koncert

boje.jpg

Účinkujúci: Tublatanka, Hex, Zuzana Smatanová, Zoči Voči, Piňazi De?, Modus Memory, Ewelin

Vstupné: 10 € (na mieste 12 €)
Predpredaj lístkov na obecnom úrade alebo v sieti Ticketportal:
www.ticketportal.sk/Event/BOJE_NA_HRONE_2018

Program:
SEMATAM 15:00-15:40
EWELIN 16:00-16:40
MODUS MEMORY 17:00-17:55
PIŇAZI DE? 18:15-19:15
ZUZANA SMATOVÁ 19:45-20:45
TUBLATANKA 21:15-22:15
HEX 22:45-23:45
ZOČI VOČI 0:05-01:05


 

Výstava F. Kosorína a M. Hajkovej

bez názvu


Autor: František Kosorín

bez názvu


Autor: František Kosorín

bez názvu


Autor: František Kosorín

bez názvu


Autor: František Kosorín


 
 

 
 

Deň matiek 2018

Oznamy

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na I. polrok  2018: 

07/2018  10/2018
19.07.2018 plasty  11.10.2018 plasty
20.07.2018 papier, kovy  23.10.2018 sklo
08/2018  11/2018
16.08.2018 plasty  08.11.2018 plasty
21.08.2018 sklo   20.11.2018 papier, kovy
09/2018 12/2018 
13.09.2018 plasty 10.12.2018 plasty
25.09.2018 papier, kovy 23.12.2018 sklo


separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarníVytlačiť
 

tonery.jpgVážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na chodbe OcÚ. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

 

 


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.
Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

  • Pondelok3113graphic-icon
  • Utorok2817graphic-icon
  • Streda2417graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka