Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Zmluvy 2015

Zmluvy » subjekt: Obec Starý Tekov » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
714/2015Beáta BudajováZmluva o dieloVÝROBA MUŽSKÝCH KROJOV pre starotekovský spevácky zbor v počte 14 kusov 500,00 €5.5.2015nestanovený
647/2015Václav Kosorín a manželka Drahoslava KosorínováKúpna zmluvaPredaj pozemkov parc. č. 1748/1 – vodné plochy o výmere 241 m2, parc.č. 1745/6 – záhrada o výmere 104 m2 a parc.č. 1748/2 – vodné plochy o výmere 208 v katastrálnom území Starý Tekov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov1 270,00 €26.11.2015nestanovený
638/2015Peter KosorínKÚPNA ZMLUVAPredaj pozemku parc. č. 528/93 – zastavaná plocha o výmere 93 m2 v katastrálnom území Starý Tekov 660,00 €17.11.2015nestanovený
610/2015Mgr. Michal FabianZmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na nasledovnú nehnuteľnosť: pozemok parc. reg. „C“ s parcelným číslom 1046/10 o výmere 1000 m2 – druh pozemku ostatné plochy0,00 €4.11.2015nestanovený
609/2015Roman Fábik, Renáta Fábiková KÚPNA ZMLUVAPredaj pozemku reg. „C“ parc. č. 1094/8 – ostatné plochy o výmere 856 m2 v katastrálnom území Starý Tekov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov15 467,92 €4.11.2015nestanovený
576/2015IMPERIALIS s.r.o., Moyzesova 8, 811 05 Bratislava Zmluva o dieloZvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu 215 938,28 €19.12.2015nestanovený
563/2015Ing. Andrej Hajko, Ing. Pavol ŠtipkaZmluva o zrušení predkupného právaZrušenie predkupného práva na nasledovné nehnuteľnosti: - pozemok parc. reg. „C“ s parcelným číslom 1046/7 a 1046/9 obidve o výmere 1000 m2 – druh pozemku ostatné plochy vo výlučnom vlastníctve povinného v prvom rade v podiele 1/1 v katastrálnom území Starý Tekov0,00 €13.10.2015nestanovený
482/2015Martin Briestenský a manželka Iveta BriestenskáKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 1094/7 – ostatné plochy o výmere 1682 m2 v katastrálnom území Starý Tekov30 394,00 €6.11.2015nestanovený
457/2015MARKO GAS, s.r.o.Zmluva o dieloOprava strechy, bleskozvod pre ZŠ Starý Tekov79 082,71 €4.8.2015nestanovený
448/2015Medicatek s.r.o, Zastúpená: Mudr. Viktor Faško, konateľKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade v Leviciach, katastrálnom odbore na LV č.1 v registri „C“ parc.č.103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2 a stavba so súpisným č. 666 na parcele č. 103 – klub dôchodcov v katastrálnom území Starý Tekov17 300,00 €25.7.2015nestanovený
407/2015Mgr. Art. Marek REPÁŇZmluva o dieloIII. etapa reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky – Súsošie Ukrižovania v Starom Tekove 10 000,00 €26.6.2015nestanovený
394/2015Marian Kováč – VanNájomná zmluva o nájme obecného pozemkuUžívacie právo na pozemok parc.č. 1102/2 – trvalé trávnaté porasty o výmere 803 m2 vedený na LV č.1 reg.E v k.ú. Starý Tekov1 194,40 €2.7.2015nestanovený
393/2015Martina ČíkošováZmluva o nájme nebytových priestorovnebytový priestor nachádzajúci sa v budove Obecného úradu v Starom Tekove na ul.Tekovská č.1, na prízemí vchod z bočnej strany, ktorej vlastníkom je Obec Starý Tekov58,00 € (jednotková)2.7.2015nestanovený
367/2015Silvester Žiačko rod. Žiačko a manželka Ing. Lenka Žiačková rod. KotorováKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti - pozemku reg. „C“ parc. č. 1094/6 – ostatné plochy o výmere 1269 m2 v katastrálnom území Starý Tekov22 900,00 €28.5.2015nestanovený
272/2015Ing. Jakub Oťázik a manželka Veronika OťázikováKúpna zmluvapredaj nehnuteľností: pozemok parc. č. 528/92 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110 m2, parc.č. 40/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 201 m2, parc.č. 40/4 – záhrada o výmere 29 a parc.č. 40/5 – záhrada o výmere 124 m2 v katastrálnom území Starý Tekov1 840,00 €7.5.2015nestanovený
Položky 1-15 z 18

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka