Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia

všeobecné informácie:

 Zasadnutie sa koná podľa predchádzajúceho schválenia termínu a času v budove OcÚ v Starom Tekove, pokiaľ sa zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Podľa zákona 369/1990 Zb. v znení ďalších predpisov
§ 12
(1)
... Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

 

 

 


 

Pozvánka na zasadanie 26.6.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien

a predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať 

dňa 26. júna (utorok) o 1800 hod.  na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným

programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
 4. Správa o výsledku z vykonanej kontroly
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Starý Tekov za rok 2017
 6. Návrh záverečného účtu obce Starý Tekov za rok 2017
 7. Žiadosť Mgr. Evy Bukovenovej  o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov na ul. Nám. SNP 19, Starý Tekov
 8. Žiadosť Mgr. Evy Bukovenovej o rozšírenie prenajímaných priestorov lekárne na 110 m2
 9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Starý Tekov pre DFS Tekovanček
 10. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 11. Interpelácia poslancov
 12. Rôzne
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce

Aktuálny rok 2018

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 21.6.2018

meniny má: Alojz

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.
Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

 • Štvrtok3113graphic-icon
 • Piatok199graphic-icon
 • Sobota199graphic-icon
webygroup

Úvodná stránka