Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúkVytlačiť
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Obchodné meno: Obec Starý Tekov

Sídlo: Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Štatutárny zástupca: Ing. Peter Štefan

IČO:00307483

DIČ:2021218749

Mobil:+421 905 625 716

e-mail: info@starytekov.sk

webové sídlo: www.starytekov.sk

 

 

2. Názov predmetu zákazky:

Dodanie detského ihriska – športovo – hernej zostavy a preklápacej hojdačky.

 

3. Druh zákazky:

Zákazka na dodanie tovaru.

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:

Predmetom zákazky je dodanie športovo-hernej zostavy a preklápacej hojdačky.

 

Technické parametre športovo – hernej zostavy a preklápacej hojdačky:

- certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk

- dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz, Určenie kritickej výšky pádu – použitie pružných materiálov

- vybavenie detského ihriska – zostava prvkov podľa vlastnej štúdie, bezúdržbová, vyrobená napríklad z plastu a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov, upravených práškovaním alebo eloxovaním

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

11 000,00 EUR

 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena uvedená v EUR s DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodanie tovaru a poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.

 

 

7. Dĺžka trvania zákazky:

14 pracovných dní od odovzdania staveniska

 

 

8. Podmienky účasti:

Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného obstarávania.

 

 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk:

5 pracovných dní od zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk

 

 

10. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk

31.05.2019

 

11. Miesto na predloženie ponúk:

Ponuky sa predkladajú elektronicky na emailovú adresu: info@starytekov.sk

 

12. Termín otvárania ponúk:

07.06.2019 12:00

 

 

13. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:

  • Výkaz výmer

  • Zmluva o dielo
  • Projektová dokumentácia
  • ...

 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka