Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Územný plán - AKTUALIZOVANÝ

Aktualizovaný územný plán obce

Schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa  27. 10. 2008:

 

 zoznam súborov - mediafire.com

 


 

Jednotlivé časti územného plánu

A-textova cast_UPN CISTOPIS
 A-textova cast_UPN-O CISTOPIS.pdf (942.6 kB) (942.6 kB)

A-textova cast_Detaily dverí
 A-textova cast_Detaily dverí.jpg (1020.3 kB) (1020.3 kB)

A-textova cast_Detaily okien
 A-textova cast_Detaily okien.jpg (1.2 MB) (1.2 MB)

A-textova cast_Hospodárske objekty
 A-textova cast_Hospodárske objekty.jpg (1.2 MB) (1.2 MB)

A-textova cast_Ilustračné foto1
 A-textova cast_Ilustračné foto1.jpg (3.4 MB) (3.4 MB)

A-textova cast_Ilustračné foto2
 A-textova cast_Ilustračné foto2.jpg (2.1 MB) (2.1 MB)

A-textova cast_Ilustračné foto3
 A-textova cast_Ilustračné foto3.jpg (2 MB) (2 MB)

A-textova cast_Mochovce od St Tekova
 A-textova cast_Mochovce od St Tekova.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

A-textova cast_Nevhodné merítko
 A-textova cast_Nevhodné merítko.jpg (980.1 kB) (980.1 kB)

A-textova cast_Plochy pre šport
 A-textova cast_Plochy pre šport.jpg (1 MB) (1 MB)

A-textova cast_Rezerva na výstavbu
 A-textova cast_Rezerva na výstavbu.jpg (1.3 MB) (1.3 MB)

A-textova cast_Statistika 2006-pohyb a vekovka
 A-textova cast_Statistika 2006-pohyb a vekovka.pdf (60 kB) (60 kB)

A-textova cast_Vhodná a nevhodná funkcia
 A-textova cast_Vhodná a nevhodná funkcia.jpg (1.2 MB) (1.2 MB)

A-textova cast_Výrobné areály
 A-textova cast_Výrobné areály.jpg (1.1 MB) (1.1 MB)

B-graficka cast_2b
 B-graficka cast_2b.pdf (7 MB) (7 MB)

B-graficka cast_3
 B-graficka cast_3.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

B-graficka cast_4
 B-graficka cast_4.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

B-graficka cast_5
 B-graficka cast_5.pdf (5.8 MB) (5.8 MB)

B-graficka cast_6
 B-graficka cast_6.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

B-graficka cast_7
 B-graficka cast_7.pdf (5.6 MB) (5.6 MB)

B-graficka cast_9
 B-graficka cast_9.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

C-zavazna cast
 C-zavazna cast.rar (2.3 MB) (2.3 MB)

PRILOHA-ZABER PPF A LPF
 PRILOHA-ZABER PPF A LPF.rar (5 MB) (5 MB)

Zmeny a doplnky č. 1 k územnému plánu obce Starý Tekov

súbory väčšie ako 10MB si môžete stiahnuť z nasledujúceho odkazu:

https://skydrive.live.com/?cid=9E2BD639CDEB0009&id=9E2BD639CDEB0009%21105

 

A-Textová časť ZaD č1 čistopis

UPN O Starý Tekov ZaD č1.pdf

 

B-Grafická časť ZaD č1 čistopis

B-1 ZaD č1.pdf

 

C-Záväzná časť ZaD č1 čistopis

UPN O Záväzná časť ZaD č.1.pdf

 

 


 
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastralného územia obce

 
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia intravilánu obce

 
Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce
 B-3 ZaD č1.pdf (1.8 MB) B-3 ZaD č1.pdf (1.8 MB)

 
Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce - vodné hospodárstvo
 B-4 ZaD č1.pdf (1.8 MB) B-4 ZaD č1.pdf (1.8 MB)

 
Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce - elektrifikácia
 B-5 ZaD č1.pdf (1.8 MB) B-5 ZaD č1.pdf (1.8 MB)

 
Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce - slaboprúd
 B-6 ZaD č1.pdf (1.6 MB) B-6 ZaD č1.pdf (1.6 MB)

 
Výkres riešenia verejného technického vybavenia obce - plynofikácia a teplofikácia
 B-7 ZaD č1.pdf (1.6 MB) B-7 ZaD č1.pdf (1.6 MB)

 
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny
 B-8 ZaD č1.pdf (6.4 MB) B-8 ZaD č1.pdf (6.4 MB)

 
Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
 B-9 ZaD č1.pdf (2.8 MB) B-9 ZaD č1.pdf (2.8 MB)

 
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


webygroup

Úvodná stránka