Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Žiadateľ: Obec Starý Tekov v zastúpení starostom obce Ing. Petrom Štefanom
IČO: 00307483
so sídlom: Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov
požiadal dňa: 20.7.2018 o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Rozšírenie inžinierskych sietí, časť Rozšírenie STL distribučného plynovodu PE D 50 ul. Krížna, Starý Tekov“,    
 
ktorej účelom je realizácia rozšírenia inžinierskych sietí pre plánovanú výstavbu rodinných domov v obci Starý Tekov, ul. Krížna, v nasledovnom rozsahu:
Rozšírenie distribučného plynovodu: STL distribučný plynovod – PE 100, SDR 11 - D 50,  dĺžka 80,50 m,  
v kat. území: Starý Tekov,  v obci: Starý Tekov,
na pozemkoch parc.č.: 158/2, 184/2, 528/1 /stav C-KN/ - líniová stavba.
                                         
Obec Horná Seč, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej l ...viac...

Zverejnené 31.7.2018 -MK-


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 14.8.2018

meniny má: Mojmír

Slovenské elektrárne, a.s.

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.
Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

webygroup

Úvodná stránka