Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Články

Storočnica ochotníckeho divadla

Mnohí občania našej obce spájajú odohranie prvého slovenského divadla v obci s pôsobením Jána Palárika v našej farnosti. Nie je tomu tak, veď za jeho účinkovania  v Starom Tekove v meruôsmych  rokoch a ani v neskoršom období za tzv. Bachovho  absolutizmu, či Rakúsko - Uhorského vyrovnania na slovenské divadlo nebolo možné, ani len pomyslieť. Prudký rozvoj divadelnej činnosti a slovenskej dramatickej tvorby nastal až po znova oživení činnosti Matice Slovenskej.

Neodškriepiteľnou skutočnosťou je a zostane, že na neľahkú úlohu nacvičenia a samozrejme i zorganizovania prvého slovenského divadla v obci sa podujal miestny kaplán, národovec a  rodoľúb Jozef  Petrek rodák z hornej Oravy. Prvé slovenské divadlo sa hralo na fašiangy 2. a 3. marca 1919. Bola to hra od Ferka Urbánka „Strašidlo. Vtedajší odpoludňajší program začal piesňou „Nad Tatrou sa blýska“. Potom odohrali divadelné predstavenie. Po divadle prítomní zaspievali pieseň „Hej Slováci“. Lukáš Brezina predniesol báseň „Materinská reč“. Potom prítomní zaspievali ešte niekoľko slovenských pesničiek. Ako je ďalej známe prvé slovenské divadlo sa hralo v škole za asistencie troch legionárov a dvoch českých četníkov, ktorí mali zabrániť tomu, aby maďarónski zmýšľajúci obyvatelia nemohli prekaziť odohranie divadelnej hry.

Udalosti okolo odohrania prvého slovenského divadla sú opísané v zápisníku, ktorý vlastnoručne napísal Jozef  Petrek. Nachádza sa v ňom aj text listu z 29.2.1919, ktorým prosí  hlavného slúžneho v Leviciach Dr. Viktora Ravasza už o spomínaných strážcov verejného poriadku. Zo zápisníka sa môžeme dozvedieť aj mená prvých tekovských hercov. V tomto zápisníku chváli manželov učiteľov Kaštákových. Ďakuje im že z okien dali záclony na oponu, plachty a koberce na kulisy. Okrem toho pohostili účinkujúcich hercov a už spomínaných legionárov a četníkov.

V spomienkach zostaňme ešte pri osobe Jozefa Petreka. Napriek všetkým opatreniam predsa sa mu maďarónski  zmýšľajúci občania pomstili a ešte tú noc po divadle porozbíjali na kaplánke okná. To bola odplata zato, že mal snahu v slovenskej obci oživiť národné povedomie do tej doby zahlušované ťarchou tisícročnej Rakúsko - Uhorskej monarchie.

Po týchto radostných a zároveň i smutných udalostiach, život v dedine sa predsa len začína vracať do normálnych koľají. Dedina otrasená dôsledkami prvej  svetovej vojny pozbierala svoje skromné sily a malá skupina ochotníkov verná odkazu Petreka: „že ani tisíc a jedna prekážka, nesmie nás odradiť rozvíjať kultúru“ začína klásť základy ochotníckého divadelníctva v obci.

Za skromných podmienok, pri petrolejkách, schádzajú sa nadšenci divadla večer čo večer na provizórnom  javisku, berú do rúk kladivá a klince a vytvárajú podmienky pre odohranie ďalšej divadelnej hry.

Do dediny prichádza mladý učiteľ, plný elánu a nádejí vychovávať nielen deti, ale i dospelých. Ako, kde, s kým a s čím začať, kládol si prvú otázku ? Volil správnu cestu ochotníckeho divadla. Najprv skromným detským divadielkom, neskôr sa odvážili i mládenci a dievky. Postupom času nachádza tento mladý učiteľ porozumenie pre divadlo i u svojich kolegov a nakoniec nachádza v ňom i svoju  životnú lásku, svoju manželku. Vo sv. Filoméne už stoja vedľa seba, manželia – učitelia Patakyoví.

Po istom čase na scénu divadelného života v obci prichádza ďalší obetavec, režisér, rodák učiteľ Štefan Solmoši. Organizuje, radí, ale i navádza a tak ako v divadle, všetko sa strieda a opakuje.

Neobyčajne veľký kus práce na poli ochotníckeho divadla urobil Lukáč Kúdeľa. Bol organizátorom, režisérom, hercom, kostymérom, kulisárom a keď nebolo do čoho zahryznúť a čo vypiť i intendantom. Na jeho konte sú desiatky divadelných hier. Niekoľko hier nacvičili i niektorí  ďalší učitelia či riaditelia miestnej školy. Stanislav Lošonslý, Karol Lojkovič. Michal Herc. V ostatnom štvrťstoročí divadelný kumšt skúšali viacerí ochotníci v úlohe hercov, ale i režisérov.

Pri 90. výročí skromným buletínom či útlou brožúrkou bol predstavený 90.ročný život ochotníckeho divadla. Boli tu vymenovaní herci, organizátori, režiséri, ale i divadelné hry, ktoré starotekovskí ochotníci za celé toto obdobie hrali. Neboli pravdaže vymenovaní všetci herci, ani režiséri a ani nie všetky divadelné hry, iba tí herci a režiséri a tie hry, ktoré sa našli v rôznych zápisniciach, v dobovej tlači, na zažltnutých fotografiách v pamätníčkoch zaľúbených, alebo v spomienkach, ktoré ešte nestačil odviať čas.

Iba málokto si všimol, že oslavy pripomínania si výročia odohrania prvého slovenského  divadla v obci, ktoré si obec pripomínala  v roku 1969 (50.výročie ) a  v roku 1989 (70.výročie) mali čosi záhadne spoločné s obdobím odohrania prvého slovenského divadla v obci v roku 1919. Bola to nežičlivá politická klíma pre pripomínanie si tejto udalosti. Pokojnejšie sme si mohli pripomenúť až 90.výročie v roku 2009.

Aj obdobie v roku 2019 v ktorom si pripomíname storočnicu ochotníckeho slovenského divadla v našej obci je istým paradoxom na poli ochotníckeho divadla. Na jednej strane absolútna voľnosť výberu  autorov či divadelných hier pre naštudovanie, na rozdiel od minulosti a na strane druhej nie veľký záujem až nezáujem protagonistov i divákov o tento druh kultúry. Svedčí o tom i fakt, že divadelná hra Statky – zmätky, ktorú odohrali divadelní ochotníci Starého Tekova pri príležitosti osláv 90.výročia, bola poslednou „divadelnou klasikou“  odohranou starotekovskými ochotníkmi na doskách javiska domu kultúry v Starom Tekove. Aj preto stonásobne potešilo odohranie divadelnej hry Strašidlo od Ferka Urbánka starotekovskými ochotníkmi (doplnenými Veľkokozmálovčanmi) dňa: 23.3.2019 pri príležitosti konania osláv stého výročia odohrania prvého slovenského divadla v obci Starý Tekov.

Slávnostný program sobotňajšieho podvečera 23.3.2019 pod gesciou Miestneho kultúrneho strediska bol dôstojným pripomenutím si stého výročia odohrania prvého slovenského ochotníckeho divadla v obci Starý Tekov.

 

Ján  Páleník

 

plagát1.png

Napodobenina dobového plagátu pozývajúceho na prvé slovenské ochotnícke divadlo hrané v Starom Tekove v r.1919 (originál sa nachádza v ŠA v Nitre)

 

plagát2.jpg

Aktuálny plagát pozývajúci na oslavy 100. výročia odohrania prvého slovenského divadla v obci Starý Tekov


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka