Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Články

Sedemdesiat rokov spoločného hospodárenia

V roku 2019 uplynie 70 rokov od nadobudnutia účinnosti zákona v roku 1949 o Jednotných roľníckych družstvách. Zakladanie JRD sa uskutočňovalo v tvrdom zápase. Roľníci kolísali. Družstevnej myšlienke sa spočiatku bránili. Založenie JRD v našej obci v tomto roku malo iba politicko - deklaratórny charakter. O vzniku JRD I. typu možno hovoriť až v roku 1950. Paradoxné bolo, že prvými členmi sa stali členovia prakticky bez pozemkov. Boli to najmä zamestnanci Miestneho a Okresného národného výboru, učitelia, funkcionári komunistickej strany a národného frontu. Prvé hektáre družstevnej pôdy pozostávali z obecného majetku, zo skonfiškovanej cirkevnej pôdy a pôdy organistu a urbárskeho majetku. JRD tohto typu v roku 1950 malo 15 členov a 81 ha scelenej pôdy. Systematický nábor roľníkov pre vstup do JRD postupoval často krát i pod nátlakom a pod hrozbou z dôsledkov pre rodinných príslušníkov. Napokon predsa takmer všetka poľnohospodárska pôda katastra obce bola obrábaná spoločne. V priebehu času boli budované investičné celky, nakupovaná poľnohospodárska technika, pristúpilo sa k špecializácii v rastlinnej i živočíšnej výrobe. Hľadali sa možnosti vytvorenia zdrojov v rámci tzv. pridruženej výroby. Dochádza k zlúčeniu JRD Starého Tekova s Veľkými Kozmálovcami a Tlmačmi, v neskoršom období i s JRD Hr. Kľačany. Od 1. januára 1976 sa k takto hospodáriacemu JRD pričlenilo JRD Kozárovce. Zlúčené JRD „TEKOV“ pokračovalo v hospodárení na výmere 3623 ha poľnohospodárskej pôdy s počtom 601 pracovníkov.

Zmena politicko - spoločenského života v roku 1989 sa vo veľkej miere dotkla i Jednotných roľníckych družstiev. Privatizácia, transformácia, reštitúcie, poznačili vo veľkej miere už zabehnutú formu hospodárenia. V rámci transformácie Jednotné roľnícke družstvá Kozárovce a Hronské Kľačany sa opätovne stali samostatne hospodáriacimi. JRD Starý Tekov cez viaceré stupne majetko – právnych zmien bolo pretransformované na Roľnícke družstvo (RD) s novými stanovami a novými majetko - právnymi a nájomnými vzťahmi.

Pôsobenie JRD a v nástupníctve RD na území katastra obce, významnou mierou ovplyvnili spoločenský život v obci za uplynulých 70 rokov. Sedemdesiat rokov spoločného hospodárenia na poľnohospodárskej pôde, dedovizne mnohých generácii by si zasluhovalo podrobnejšie zmapovanie všetkých úspešných, ale i menej úspešných rokov.

Neistota, zneužívanie nie celkom jednoznačných zákonov o nakladaní s pôdou, často krát nekalé praktiky domácich i zahraničných záujemcov o pôdu, doteraz stále mnohé nevyjasnené majetko - právne a vlastnícke vzťahy a novo pripravované zákony o možnom sceľovaní pozemkov, dostáva nájomcov v našom prípade i Roľnícke družstvo opätovne pred nové výzvy.

Nech už akokoľvek hodnotíme obdobie tzv. „kolektivizácie“, i s jeho odvrátenou stranou, sedemdesiat rokov je v histórii dostatočne dlhý úsek, ktorý si zaslúži spomienku s úctou na tých, ktorí nie jeden raz i za cenu neľudských podmienok v pote tváre dorábali chlieb náš každodenný.

Ján Páleník

 

ilustračný obrázok_1.jpgIlustračný obrázok (zdroj: internet)

 

ilustračný obrázok_2.jpgIlustračný obrázok (zdroj: internet)


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka