Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

Prievoz v Starom Tekove

História prievozu v Starom Tekove

Rieka Hron a obec Starý Tekov sú ako spojené nádoby. História obce bola vždy  spojená s riekou. Obec je vodou Hrona obkolesená s jednej strany a s druhej ramenom Hrona nazvanom Perec, po tekovsky Kompa. V Tekove má teda výraz kompa dvojaký význam, jednak je to rameno Hrona – Perec, ale je to aj názov pre prievoz na Hrone. Kompa – Perec  je umelo vykopaný mlynský náhon v dĺžke asi 42 km. Na jeho vybudovanie prispela obciam pri Hrone  rodina grófa Esterházyho po tom, ako cisárske nariadenie v roku 1790 zakázalo prevádzku vodných mlynov na Hrone. Vodné mlyny bránili plaveniu stavebného dreva po Hrone pre výstavbu Budapešti.
Tekovský prievoz cez Hron je dnes už raritou. Prievoz s prievozníkom, loďkou zavesenou na lane napnutom z jedného brehu rieky na druhý a typickou na dnešné pomery archaickou prievozníckou kolibou sa oplatí vidieť a použiť skôr, ako aj tento posledný prievoz odíde do nenávratna. Rieka Hron s prievozom, vŕbové a topoľové háje popretkávané vodou Hrônčeka, Obecného rybníka, blízkym Perecom  tak ako v minulosti k máčaniu konopí a kúpaniu husí, aj dnes lákajú ľudí  do prírodného prostredia lužných lesíkov. Na oboch stranách Hrona sú rekreačné zariadenia s penziónmi, jazdeckými koňmi ale aj so zbierkami historických zbraní – tankov, diel, mínometov a obrnených vozidiel. Prievoz spája dve veľmi blízke obce, Starý a Nový Tekov. Starý Tekov s jeho kultúrnymi pamiatkami, Tekovskými folklórnymi slávnosťami a každoročne s medzinárodnou účasťou organizovanými ukážkami bojov s historickými zbraňami a Nový Tekov s jazdeckými pretekmi a chovom ušľachtilých koní. Občania oboch obcí mali v minulosti a aj v súčasnej dobe mnoho spoločného. Prievoz cez Hron im vzájomné spolunažívanie umožňoval a čiastočne vzájomné návštevy umožňuje aj v súčasnosti, i keď je často iba 200-300 metrová vzdialenosť cez  prievoz nahrádzaná cestou autom okolo po mostoch v Tlmačoch alebo v Kálnej.
V minulosti, keď rieka nebola zakliesnená do brehov a pri každej povodni prinášala naplaveniny, najmä štrk a piesok, ktoré sa na strednom toku v okolí Starého Tekova usadzovali,  si vytvárala nové riečisko často rozvetvené do viacerých ramien. Rieka pod Slovenskou alebo Hronskou bránou vplyvom menšieho spádu strácala rýchlosť a pri nižšej prietokovej rýchlosti sa vytvárali podmienky pre usadzovanie naplavenín. Naplaveniny, najmä štrk a piesok, tvorili zdroj surovín stavebných materiálov najmä v období intenzívnej výstavby rodinných domov a komplexnej bytovej výstavby ale aj pri  rozsiahlej komunálnej a dopravnej výstavbe v rokoch 1950 až 1975.
V tomto období dochádzalo k častému vyliatiu Hrona a pri povodniach boli zaplavované celé ulice obce. Pri veľkej letnej povodni koncom júla  v roku 1960 bol Hron rozliaty do šírky 7 km a pod vodou bola aj veľká časť mesta Levice až po násyp železničnej trate Tlmače – Levice.
Práce spojené sa zahĺbením riečiska Hrona  a tým vytvorenie podmienok pre jeho stabilizáciu sa po tejto veľkej povodni zintenzívnili. Práce urýchlilo aj nasadenie ťažkej stavebnej techniky, ktorá nahradila nedostatočné výkony dovtedy používaných plávajúcich korčekových bagrov, ktoré pri Starom Tekove riečisko prehlbovali v 50 a 60 rokoch minulého storočia. Aj vďaka týmto vodohospodárskym zásahom od poslednej veľkej povodne v dňoch 3. až 6. decembra 1976 nedošlo k vybreženiu rieky z koryta.

V minulosti bol prechod cez Hron na dôležitej dopravnej spojnici ciest z južného ľavostranného Pohronia /z Levického hradu/ do dôležitých stredísk na pravej strane Hrona / panstvo v Topoľčiankach, Nitre, kláštor v Hronskom Beňadiku, banské mestá Nová Baňa a Kremnica ale aj cirkevné sídlo v Sv. Kríži nad Hronom/, ktorá viedla cez Starý Tekov,  po drevených mostoch.
Mosty boli  udržiavané až do roku 1784. V tej dobe mosty strhla veľká povodeň a už neboli obnovené.       
Od tej doby povozy prechádzali cez Hron cez brody a osoby sa prevážali prievozom.
Keďže spojenie s druhým brehom bolo dôležité, pre obec bola po dlhé desaťročia  starostlivosť o prievoz jednou z priorít. Pred rokom 1900, ale ešte i v prvej polovici XX. storočia bol prievoz medzi Starým a Novým Tekovom  najpoužívanejším spôsobom prepravy cez Hron.
Nájomcovia prievozu  sa vyberali konkurzom Úrady prevádzku prievozu  sledovali a postupne sprísňovali podmienky pre jeho používanie Pre tekovský prievoz boli obvodným notariátom vypracované a župným úradom schválené pravidlá. Tieto musel každý nájomca prievozu rešpektovať.
Pri odovzdávaní prievozu do prenájmu Jánovi Bednárikovi v roku 1936 boli tieto
dovtedy platné pravidlá – podmienky doplnené:
„…člnky môžu byť zaťažené najviac 20 cm pod hornou hranou. Pri preprave cez hlavné rameno Hrona môže byť okrem prievozníka v loďke najviac 6 osôb, cez vedľajšie rameno len 2 osoby…“
Z uvedeného vyplýva, že okrem hlavného riečiska bol prievoz i cez vedľajšie
menšie rameno Hrônček. Prievoz bol hojne využívaný. Sú známe pevne stanovené sadzby za prevezenie, boli najviac jednu korunu.
„…menšie pre občanov starotekovských a dvojnásobné pre odinakiaľ. Členovia obecného
zastupiteľstva pri cestách vo výkone funkcie a pátrajúcim žandárom bol prístup prednostný
a zdarma a v prípade potreby aj v noci. Súkromné osoby v noci iba vtedy, ak dajú 50 %
príplatok.…“

Prievoz bol zdrojom aj značných príjmov, čo nasvedčuje jeho častému využívaniu.
Ročný príjem z prievozu odvedený do obce prievozníkom za rok 1936 bol 1730,–
korún. Tento odvod bol dopredu stanovený v nájomnej zmluve. Čo vybral naviac,
bolo jeho príjmom.
So záznamov s jednania Obecného zastupiteľstva sa dozvedáme, že vo vojnovom roku 1916 bolo vtedajším ...prievozníkom Jánom Vrlinom odvedené do obce iba 64.- korún.
Prievozník:  „ ... mal povinnosť na vlastné náklady člnky spôsobilé pre prievoz si vyrábať..., ....pokiaľ je voda nie  väčšia ako jeden meter, zostaví lavičky zo silného dreva, aspoň o 50 cm šírke od jedného ku druhému brehu siahajúcim. Zábradlie na jednej strane. Nájomca musí prísne dbať o to, aby sa na lavičkách deti neprechádzali, aby sa na zariadeniach a člnkoch patriacich k preprave neihrali...“ Pripomínam, že spomínané lavičky cez močariny siahajúce od Hrona až takmer ku kostolom   na novotekovskej strane, boli používané ešte aj v rokoch 1940 – 1944 a potom aj po roku 1947 keď voda pri povodni strhla vojenský „ruský“ most.
Poplatky za prevezenie sa menili. Napr. v roku 1932 platilo:
„... poplatky  v jednom smere:
                            v zimnom čase    a) pri riadnom stave vody 50 halierov
                                                        b) pri zvýšenom stave vody 70 halierov
Za zvýšený stav vody sa považuje ten, keď  sú brehy zaliate. Miestny občania poplatky neplatia, keď idú na výlet…“

Po II. svetovej vojne premávku prievozu obnovili prievozníci Karol Jančo a Marko Bednárik. V roku 1953 od nich prievoz za 7.000.–Kčs odkúpil Miestny národný výbor v Starom Tekove. Prievozníci sa stali zamestnancami MNV. Poplatky za prevážanie boli v tej dobe:
za osobu: 2,50 Kčs
za osobu s bicyklom 3,– Kčs
športovci 1,– Kčs
Uvedené poplatky sú za jednu cestu.
Mesačný lístok 80,– Kčs/osobu
V súčasnej dobe sú ceny za prevážanie nasledovné:
Jeden smer: 1 osoba                                                         0,20 €
                   1 osoba  s bicyklom  alebo mopedom          0,25€
                   1 osoba s károu                                             0,35€
Oba smery: sadzba je dvojnásobná
V súčasnej dobe je prievoz v prevádzke denne 6 hodín.

 

PRIEVOZNÍCI


1916 – 1936 Ján Vrlina
1936 – 1937 Ján Bednárik
1938 – 1942 Štefan Kosorín
1942 – 1944 Peter Góc
1947 – 1953 Karol Jančo, Marko Bednárik
1953 - 1975 Marko Bednárik, Alžbeta Bednáriková, Jozef Prška
1975 – 1980 Štefan Vrlina, Vojtech Kosorín, po utopení Štefana
                     Vrlinu od roku 1975 ho nahradil Marko Kúdeľa
1980 – 1983 Pavol Graus a Jozef Záhorský
1984 – 1999 Ján Jančo, František Nespešný,  Rozália Nespešná
1999 – 2000 Ján Dorotovič, Milan Barcík
2000 – 2001 Stanislav Hostinský, Ján Dorotovič
2001 – 2008   Pavol Pacala, Štefan Taľapka
2011 -             Stanislav Vasaráb, Štefan Guľa

 

TRAGÉDIA PRIEVOZNÍKA

19. 3. 1979 na Jozefa poobede o 15.30 hod. sa  utopil prievozník Štefan Vrlina. Bol už na dôchodku a ako dôchodca vykonával na Hrone prievozníka. Striedal sa s druhým prievozníkom, Vojtechom Kosorínom.
Štefan bol do dôchodku železničiarom. Vojtech  Kosorín, volali sme ho Béla, bol už tiež na dôchodku, robil pred tým v Hydromelioráciách v Kalnej nad Hronom. Prievozník Štefan bol veselej povahy, rád vtipkoval, ľudí dobre poznal.
Prevážajúcim občanom z oboch susedných obcí, ktorých spájala naša rieka rozprával, čo je nového v našich dedinách rozdelených vodou Hrona. V mladších rokoch býval aj starejším na svadbách. V to nešťastné jarné obdobie bola v Hrone pomerne veľká a mútna voda. Spadol z loďky do vody, ktorá bola ľadová.
Bol oblečený v zimnom odeve a čižmách. Vo svojich 69 rokoch nemal veľkú šancu sa zachrániť. Stiahol ho prúd a on sa utopil.
Hľadania sa zúčastnilo okrem polície a príbuzných aj veľa spoluobčanov. Jeho vnukovi, Róbertovi Máčajovi, ktorý mal vtedy 16 rokov, pomáhali do neskorej noci a ešte aj na druhý deň jeho kamaráti, Vlado Kúdeľa, Fero a Jano Maďaroví, Milan Hajko a mnohí ďalší. Hľadalo sa celú noc a potom mnoho ďalších dní. Voda však bola veľká, mútna. Vtedy je tok prudký. Mŕtve telo sa zrejme zachytilo o konáre potopeného stromu. Našlo sa až o dva mesiace v máji 1979 v katastri obce Júr nad Hronom. Identifikoval ho jeho zať Július Máčaj podľa zimného kabáta.

 

PRIEVOZ PRE VOZIDLÁ

Po druhej svetovej vojne, 1. októbra 1946, bolo pridelené 160 ha neobrábanej pôdy z veľkostatku po Gustávovi Schoellerovi za účasť v Slovenskom národnom povstaní pre prídelcov zo Starého Tekova.
Pôda sa nachádzala za Hronom  v katastri obce Nový Tekov pri majeri Šándorhalma. Obrábanie tejto pôdy, napriek sedliackej tvrdošijnosti našich občanov, bolo veľmi obtiažne. Pri priaznivom stave vody sa dal Hron s povozmi prebrodiť.
Ale častejšie bolo treba s povozmi chodiť okolo na tlmačský most. Bolo to 12 km tam a tak isto aj späť. Tento stav trval až do júna 1955.
Postupne, po založení JRD v Starom Tekove v roku 1950, časť  týchto pozemkov bola združstevnená. Orgány obce síce pri scelovaní pozemkov v roku 1952 vyčlenili túto pôdu pre súkromne hospodáriacich roľníkov, ale aj tak časť  týchto pozemkov zostala pre JRD. Pre uľahčenie prístupu občanom k týmto pozemkom pod tlakom politických orgánov Miestny národný výbor v Starom Tekove rozhodol o zriadení nákladného prievozu cez Hron  pre vozidlá.

LODENICE V KOMÁRNE PONTÓNY VYROBILI

Obec požiadala lodenice v Komárne v roku 1954 o vyrobenie pontónu pre nákladný  prievoz. Lodenice poslali na MNV 17. 10. 1954 návrh zmluvy na jeho výrobu. Cena bola 60000 Kčs.  Oceľové pontóny boli dodané 17. 6. 1955 plavením po Dunaji a potom hore Hronom až do Tekova.. Oceľové pontóny boli dva. Bolo vyrobené drevené premostenie, ktoré oba pontóny spojilo v jeden celok. Plošina na pontóne bola ohradená zábradlím, ktoré sa v mieste nájazdu vozidiel dalo otvárať.
Nákladný prievoz bol situovaný asi 20 metrov poniže prievozu pre osoby.
Na prepravu cez rieku sa využíval prúd rieky. Nakláňanie súpravy nákladného prievozu do smeru voči prúdu sa vykonávalo navíjaním závesných lán pomocou dvoch ručných kladkostrojov.
Prievoz uniesol súčasne  dva konské povozy, alebo vlečku s traktorom, či jedno nákladné auto. Problémy boli pri povodniach a ľadochodoch. Tieto poškodzovali súpravu. Po niekoľkých rokoch bola táto súprava nákladného prievozu nahradená jedným oceľovým pontónom ktorý sa používal do roku 1970. Takže nákladný prievoz pre vozidlá sa používal plných 15 rokov. Prievozníci, Alžbeta a Marko Bednárik obsluhovali súčasne aj druhý, malý prievoz pre osoby.

ZMENIL SA AJ POHĽAD NA PRIEVOZ OPROTI MINULOSTI.

V minulosti sa používali na prevážanie drevené loďky, prístup k prievozu bol po vyšliapanom chodníčku pomedzi vŕbovú a topoľovú mladinu cez močiare v zátopovom území. Hron bol takmer bez brehov, tiekol ako by po povrchu. Prievozník bol fúzatý a bradatý neholený chlap oblečený v tekovskom kroji, teda v gatiach a v konopnej košeli a v jeseň v dlhom kožuchu z nestrihaného barana. Na hlave baranicu. Ale boli aj prievozníčky, Erža Bednáriková a Rozália Nespešná, ale aj tie boli oblečené v tekovskom kroji.
Pri pohľade na terajší prievoz už nájdeme plechovú loďku s prievozníkom v slušnom pracovnom  oblečení, oholenom a prívetivom dôchodcovi, ktorý  ochotne poskytne informácie nielen o podmienkach pri prevážaní ale aj o zaujímavostiach a pamätihodnostiach oboch obcí. Prístup k prievozu je po asfaltovej ceste a rieka je hlboko zakliesnená do brehov prevýšených hrádzami. Ale prísne bezpečnostné pravidlá tak ako v minulosti platia a sú dodržiavané aj teraz. Nepochybne okrem pozorných prievozníkov aj to prispelo k tomu, že okrem nešťastne utopeného prievozníka pred viac ako tridsiatimi rokmi  nie je známe, že by sa za tie desiatky rokov požívania utopil niekto z prevážaných.    

História tekovského prievozu z 25. júna 2012 bola upravená a doplnená o fotografie. Poďakovanie za obstaranie fotografií od občanov patrí pracovníčke Obecného úradu pani Marienke Nespešnej,  ktorá pomohla aj pri identifikácii osôb na fotografiách.

 

V Starom Tekove 24. júla 2012
Jozef Pacala

 

Drevená loďka osobného prievozu z 50 – ich rokov po 2. svetovej vojne. Prievozníčka   Alžbeta Bednáriková a sediaca žena Mária Kosorínová.

Drevená loďka osobného prievozu z 50 – ich rokov po 2. svetovej vojne. Prievozníčka
  Alžbeta Bednáriková a sediaca žena Mária Kosorínová.

 

Dodatok:

Prievoz na Hrone medzi Starým a Novým Tekovom po viac ako dvoch storočiach prevádzky, (od roku 1784, kedy bol povodňou zničený most na Hrone), ukončil svoju činnosť dňa 27.mája 2014. V tento deň Obecný úrad v Starom Tekove, ktorý bol prevádzkovateľom prievozu, oficiálne oznámil ukončenie prevádzkovania prievozu z dôvodu výstavby mosta cez Hron na tomto mieste. Poslednými prievozníkmi na prievoze boli Štefan Vasaráb a Štefan Guľa, občania starotekovskí - obaja na dôchodku


Stavba mostu povolená: 27.02.2014, právoplatnosť povolenia: 04.03.2014
Most projektoval: TASUM GONAR - Ing. Peter Slašťan
Investor stavby: MOST TEKOV, s.r.o.
Dodavateľ stavby: Pozemné stavby KOSPER, a.s.
Umiestnenie stavby v riečnom kilometri: 70,395
Stavebným dozorom je poverený: Ing. Štrba


Technické údaje mostu: 
dlžka premostenia - 76,555m,
druh konštrukcie - masívna oceľovobetónová  konštrukcia, 
2 brehové opory a 2 stredové piliere,
nosnosť  mostu - 12t,
šírka - 4,7m,
dĺžka - 85,989m 
výška mostu nad hladinou  - 8,5m


jednosmerná premávka


 V Starom Tekove dňa 28. mája 2014 doplnil Jozef Pacala


 

Prievoz cez Hron v Starom Tekove - história

Drevená loďka osobného prievozu z 50 – ich rokov p

Drevená loďka osobného prievozu z 50 – ich rokov po 2. svetovej vojne. Prievozníčka Alžbeta Bednáriková a sediaca žena Mária Kosorínová.

Pontónový nákladný prievoz pre vozidlá používaný o

Pontónový nákladný prievoz pre vozidlá používaný od roku 1955

Prievozník Marko Bednárik a druhý prievozník Jozef

Prievozník Marko Bednárik a druhý prievozník Jozef Prška s manželkou. Foto asi z roku 1959.

Veľké jarné povodne spojené s ľadochodom často ohr

Veľké jarné povodne spojené s ľadochodom často ohrozovali domy v obci. Odstraňovanie ľadových krýh auto bagrom a buldozérom a uvoľňovanie prietoku pre ich odplavenie.


 
 
Pri odstraňovaní ľadových bariér, ktoré upchávali

Pri odstraňovaní ľadových bariér, ktoré upchávali koryto Hrona v miestach, kde boli na rieky plytčiny, sa požívali výbušné nálože. Armádny ženisti buď osobne ukladali nálože medzi nahromadené ľadové bariéry a tieto na diaľku odpaľovali, alebo nálože boli zhadzované s vrtuľníkov. Pri týchto výbuchoch poškodzovali odletujúce kusy ľadu aj strechy domov ako je vidieť na obrázku, ale bol prípad zranenia aj nášho občana Františka Bôžika.

Loďka osobného prievozu z rokov 1960 s  prievozník

Loďka osobného prievozu z rokov 1960 s prievozníkom Marekom Bednárikom. Preváža dvoch neznámych chlapcov a deti druhého prievozníka Jozefa Pršku – Jožka, Evku a Alenu. Lodˇka už bola plechová, ale bez bočných komôr proti potopeniu. Loďka bola zavesená na vodiacom lane cez jednu kladku a poháňala sa jednak nastavením kormidla šikmo na prúd a jednak rúčkovaním prievozníka po lane rukami v rukaviciach.

Novší pontón nákladného prievozu pre vozidlá použí

Novší pontón nákladného prievozu pre vozidlá používaný do roku 1970.

Plechová loďka osobného prievozu s prievozníkom Št

Plechová loďka osobného prievozu s prievozníkom Štefanom Vrlinom. Vystupujúca na Novo Tekovskej strane Hrona z loďky Danka Svoreňová rod. Patakyová s deťmi Zuzkou, Miškom a Jurkom. Sediaci s rukou na bicykli neskorší prievozník František Nespešný a vedľa neho sediaci je tekovský mlynár Pavol Bystrický. Foto asi z roku 1975.


 
 
Loďka osobného prievozu z rokov 1990 s  prievozník

Loďka osobného prievozu z rokov 1990 s prievozníkom Františkom Nespešným. Loďka bola plechová ale už s bočnými komorami proti potopeniu a so zábradlím na strane sedadla pre pasažierov. Bola zavesená cez dve kladky na lane napnutom cez rieku. Pre pohon sa využíval prúd rieky, ktorý pôsobil na šikmo nastavenú bočnú stranu loďky.

Deti hrajúce sa na loďke osobného prievozu pri kúp

Deti hrajúce sa na loďke osobného prievozu pri kúpaní.

Fotografia prievozu z roku 1995. Prievozník Ján Ja

Fotografia prievozu z roku 1995. Prievozník Ján Jančo preváža deti oblečené v kroji: Peter Páleník, Evka Hajková, Marián Kosorín, a Lucia Bátovská. Vzadu v loďke sedí druhá prievozníčka Rozália Nespešná s vnučkou Veronikou Nespešnou.


 

Ďalšie fotogalérie

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka