Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

 

dňa 10. decembra 2018 (pondelok) o 1800 hod.

 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

 1. Úvodné náležitosti
 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 1. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 2. Určenie zástupcu starostu obce na volebné obdobie 2019-2022, sobášiaceho v prípade neprítomnosti starostu obce a poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
 4. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Starý Tekov a členov orgánov zriadených obecným úradom
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostu obce za rok 2018
 7. Diskusia
 8. Návrh na uznesenie
 9. Záver

 

Ing. Peter Štefan

                 starosta obce


 
 

Kultúra a šport

25.4.2019   08:00

Dom kultúry Starý Tekov

Odber krvi

odber krvi apríl 2019-web.jpg

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ - ÚZEMNÝ SPOLOK LEVICE v spolupráci s Obecným úradom Starý Tekov a NTS Nitra vás pozýva na ODBER KRVI - 25. apríla 2019 (štvrtok) od 08:00 do 11:00 v Dome kultúry Starý Tekov.

Prineste si so sebou občiansky preukaz a preukaz poistenca.


 

Kultúra a šport

21.4.2019   10:00

zsfz.jpg

Hurbanovo - Starý Tekov

22. kolo V. liga D U19 Východ ZsFZ

Tím dorastencov Starého Tekova odohrá zápas 22. kola V. ligy D U19 Východ ZsFZ 21. apríla 2019 o 10:00 v Hurbanove.


 

21.4.2019   16:00

obfzlevice.png

Hronské Kosihy - Starý Tekov

22. kolo MEVASPORT LIGA - VI. liga - ObFZ Levice

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 22. kolo VI. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 21. apríla 2019 o 16:00 v Hronských Kosihách.


 

100. VÝROČIE ZALOŽENIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V STAROM TEKOVE

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 

 

Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov 2019

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 

 

Oznamy

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňujeVytlačiť
 

detská doktorka.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že 25. a 26. apríla 2019 (štvrtok, piatok) nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková podľa ordinačných hodín.


 
 

Rekonštrukcia hasičskej striekačkyVytlačiť
 

hasicsky voz.jpg

Obecný úrad Starý Tekov oznamuje občanom, že starodávna hasičská striekačka, ktorá bola vystavená na námestí pred požiarnou zbrojnicou, sa v súčasnosti rekonštruuje. Po ukončení rekonštrukcie požiarnej zbrojnice bude hasičská striekačka znovu vystavená na verejnom priestranstve.


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V STAROM TEKOVEVytlačiť
 

zápis.jpg

Riaditeľka MŠ v Starom Tekove, Kováčova 10, na základe zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 §3 Ministerstva školstva SR o materskej škole v znení neskorších predpisov, 

oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v Starom Tekove k 01.09.2019 a v priebehu celého školského roka 2019/2020, že DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ spojený so zápisom detí sa uskutoční:

dňa 30.04.2019, v čase od 9,00. hod. do 11,00. hod.

 

So sebou je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa.

V prípade, že sa v určenom termíne nemôžete zápisu zúčastniť, zápis prebieha počas celého mesiaca máj. V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č.6311414.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (15.04.2019 - 21.04.2019)

15.04.2019 - 21.04.2019 farské oznamy.pdf farské oznamy.pdf (314.7 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na 2. kvartál 2019: 

04/2019
05.04.2019 plasty, kovy
 
05/2019 
09.05.2019 plasty, kovy
 
06/2019
10.06.2019 plasty, kovy, papier

 

Prosíme občanov, aby na sklo používali 1100 l zelené nádoby rozmiestnené po obci.

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


webygroup

Úvodná stránka