Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Články

Odpoveď návštevníkom kostolného nádvoria

Mnohých návštevníkov starotekovského farského kostola resp. kostolného nádvoria, hostí z blízka i ďaleka, zaujímajú fragmenty historických základov pri kostole. Ich otázky nemajú konca a práve vtedy my domáci resp. hostitelia nemáme naporúdzi, ani tie najzákladnejšie informácie. Tu je krátka informácia.

Na južnej strane kostola sa nachádza zrekonštruovaný celistvý základ časti základu múra jedného z predchodcov dnešného kostola. Jeho súčasťou sú aj štyri resp. päť (rožná opora)  oporných pilierov. Budovu kostola, z ktorého tento základ steny pravdepodobne pochádza, možno zaradiť do vrcholno až neskorogotickej stavebnej etapy, ktorá sa datuje  do 15. storočia, maximálne však na prelom 15. a 16. storočia. V Monografii obce Starý Tekov na str. 256 sa uvádza, že historik umenia Peter Gerecze v roku 1896 napísal: „Súčasný obecný kostol uprostred dediny bol postavený do vnútra starého väčšieho kostola“. Zvyšky ruín vonkajšej  južnej steny  kostola boli podľa opisu Petra Gerecza údajne viditeľné ešte aj na začiatku 20. storočia, čo potvrdil aj farár Ján Váray, ktorý starotekovskú farnosť spravoval v rokoch 1870 – 1915. Objavenie tohto nálezu základov pri južnom obvodovom múre súčasného kostola si vyžiadalo jeho zadokumentovanie a súčasne vypracovanie návrhu na jeho zachovanie a  zakonzervovanie v exteriéri.

Po vzájomnej dohode zainteresovaných bolo navrhnuté, že objavený, dobre zachovaný fragment základu múra bude navýšený a stane sa súčasťou chodníka popri múre súčasnej južnej steny kostola. V prvej polovici roka 2015 boli vykonané práce vyspravenia už spomínanej časti fragmentu historického základu múra na južnej strane súčasného kostola na úroveň okolitého terénu. Pre navýšenie základu múra na úroveň okolitého terénu musel byť použitý dovezený lomový kameň a hronské okruhliaky. Nad zemou viditeľné materiály už teda nie sú autentické z pôvodného múra, avšak ich štruktúra a pomer (lomový kameň: hronským okruhliakom) boli pri dostavbe múra v exteriéri rešpektované. Zreštaurovaný základ múra niekdajšieho kostola okrem pripomínania dávnej histórie aktuálne slúži aj ako chodník k tzv. bočným dverám kostola.

Ďalšou zaujímavosťou na nádvorí farského kostola je odkrytá, dobre viditeľná časť základu múra na severozápadnej strane súčasného kostola na ktorý už v roku 1968 pri svojom výskume upozornil Dr. Alojz Habovštiak. Nevylúčil, že sa môže jednať o základ ku kostolu pristavanej drevenej kaplnky s kamennou podmurovkou. Základ je rozmerovo i štrukturálne odlišný oproti základu na južnej strane. Niektorí archeológovia aj po najnovších výskumoch v rokoch 2011 – 2014 tento objekt bližšie nepomenúvajú a vo svojich správach uvádzajú stroho ako pozostatok základu prístavby ku kostolu, bez bližšieho určenia. Iní zas tvrdia, že sa môže jednať o niekdajšiu kostnicu príkostolového cintorína, na ktorom sa prestalo pochovávať v decembri v roku 1776. Táto domnienka však nie je doložená charakteristickým nálezom kostnice. Každopádne zrekonštruované základy nám pripomínajú a potvrdzujú dávnu históriu tohto územia.                                             

Deti sa najčastejšie zvyknú zaujímať o dve strieľne na múre medzi kaplnkami a portálom t.j. hlavným vchodom na nádvorie kostola. Ťažké je skonštruovať pre nich primeranú odpoveď, ale skutočnosť je takáto. Pri pamiatkovej obnove v roku 2015 boli v spojovacom múre medzi rotundami a stĺpmi portálu objavené zamurované  otvory,  ktoré svojím tvarom pripomínali stredoveké strieľne. Tieto boli v tomto roku (2015) na novo vymodelované v tvare obrátenej kľúčovej dierky. Objavené otvory po strieľňach neobsahovali žiadne stopy po existencii drevenej zarážky potrebnej pre obsluhovanie palnej zbrane. Odborníci sa domnievajú, že strieľne aj v čase ich pôvodného vymurovania mali iba dekoratívny charakter.

 

Ján Páleník

 

fragment.jpg

Zrekonštruovaný fragment základu múra na južnej strane (súčasne slúži ako chodník k bočným dverám kostola)

 

fragment základu múra.jpg

Fragment základu múra na severozápadnej strane kostola

 

pohlad na priecelie.jpg

Pohľad na priečelie hlavného vchodu na kostolné nádvorie (s dvomi strieľňami v múre)


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup

Úvodná stránka