Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV Č. 79/2017 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠJ PRI ZŠ ŠTEFANA SENČÍKA STARÝ TEKOV od mesiaca január 2018 a ďalšie rokyVytlačiť
 

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.,z. z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel § 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie a paušálneho príspevku na režijné náklady v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov.

   

                                                      ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE

                                                                          §1

 

Toto všeobecne  záväzné nariadenie  upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ tým, že  k úhrade nákladov na potraviny sa bude pripočítavať  príspevok na režijné náklady 1 € na mesiac.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

                                                                          Čl.I

 

PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE

                                                                            §2

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2011 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku na režijné náklady  na výrobu,výdaj jedál a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom ZŠ a  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  Pre ZŠ platí v našom zariadení druhé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:

 

Ročník 1. – 4.             0,95€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

             5. – 9.             1,01€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

 

Dospelí  :                      hodnota  stravného    1,12€ 

                                      +   réžia                          1,36€ 

                               -----------------------------------------

                                Spolu dospelí  stravník      2,48€

Vlastný dospelí stravník :  zamestnanec     hradí 45%, t.j. 1,12€

                                              Zamestnávateľ  hradí 55%, t.j. 1,36€

 

Cudzí dospelí stravník hradí celú výšku 2,48€.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

   

Čl. II

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE

SA NEUHRÁDZA

§3

Podľa zákona č. 544/2012 Z.z.  uhrádza za stravu do výšky 1,00€ šát, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží pracovníčke obecného úradu  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.   

 

                                                                             Čl.III

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIE

                                                                              §4

 

Za stravovanie v ZŠ Štefana Senčíka  Starý Tekov prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden obed nasledovne:

 

Ročníky 1. – 4.                                           0,95€ + 1,00€ réžia na mesiac

                5. – 9.                                          1,01€ + 1,00€ réžia na mesiac

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca.

  

                                                                  Ú Ć I N N O S Ť

                                                                           §5

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

 

V Starom Tekove, dňa 24.11.2017                                                 Ing. Peter Štefan

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Vyvesené : 27.11.2017

Zvesené :


 
 

Kultúra a šport

17.8. - 19.8.2018   20:30

Dom kultúry, amfiteáter, ľudový dom

27. ROČNÍK TEKOVSKÝCH FOKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ TEKOV TANCUJE A SPIEVA

tfs 2018_web.jpg

PROGRAM:

PIATOK 17.08.2018

20.30 hod. „Zlato, čary a láska“ – premietanie rozprávky
Réžia: Peter Drmlík, – Ľudový dom Starý Tekov

SOBOTA 18.08.2018, amfiteáter:

13.00 hod.: „Tóny z Energolandu“ – spoločné vystúpenie DFS Matičiarik a DFS Tekovanček
Energoland otvorený od 10:00 do 14:00

16.15 hod. „Keď si ja zaspievam“ – Spevácky blok pred Domom kultúry Starý Tekov
Účinkujú: SPS VINIČKA Nový Tekov, ved. P. Zajacová

16.30 hod.: Sprievod účinkujúcich a občanov obce na amfiteáter

17.00 hod.: Pásmo: „Ako Mara vandrovala z mesta do mesta“,
DFS Tekovanček Starý Tekov a DFS Matičiarik Banská Bystrica
Réžia: Jakub a Veronika Oťázikoví, ved. DFS Matičiarik: Matúš Druga

18.00 hod.: Pásmo: „DJOVKY A MLÁDENCI V TEKOVE NA TANCI“
Réžia: Mária Jenesová
SS SEN Starý Tekov, ved. Anna Hajková, Spevácky zbor, ved. Milan Brezina, ochotníci Starého Tekova: M. Jenesová, Z. Krúpová, E. Číkošová, E. Havranová, T. Báťa, P. Pacala, FS Urpín, ved.: T. Matejovič, DFS Tekovanček staršia skupina, ved. manž. Oťázikoví, ĽH FS Tekovanček: Erika Beňušová, SPS pokus Tlmače: p. Zuzčáková

19.00 hod.: FS URPÍN Banská Bystrica
Ved.: Tomáš Matejovič
Vstupné na sobotný program: dospelí 3 €, deti od 6 rokov 1,50 €

21.00 hod. HODOVÁ ZÁBAVA
Do tanca hrá: DJ Mirec
Vstupné: 6€, v kroji 3€

NEDEĽA 19.08.2018, amfiteáter, Kostol Nanebovzatia Panny Márie:

11.00 hod.: slávnostná svätá omša v Kostole Nanebovzatie Panny Márie
17.45 hod.: Koncert pri kostole
„KONCERT MLADÝCH UMELCOV“
– areál Kostola Nanebovzatia Panny Márie – Réžia: Mgr.art Frederik Pacala
19.00 hod.: ANDER Z KOŠÍC – legenda slovenského humoru
Ľudová hudba KAŠUBOVCI
Vstupné amfiteáter: 3€, deti od 6 rokov 1,50€

SPRIEVODNÉ AKCIE:
Výstava v Ľudovom dome
Jazda na koňoch – amfiteáter
Zábavný fotokútik – dom kultúry
Remeselné trhy – amfiteáter
Občerstvenie - amfiteáter


 

Kultúra a šport

18.8.2018   17:00

zsfz.jpg

Starý Tekov - Kolta

3. kolo V. liga D U19 Východ ZsFZ

Tím dorastencov Starého Tekova odohrá zápas 3. kola V. ligy D U19 Východ ZsFZ 18. augusta 2018 o 17:00 s Koltou.


 

19.8.2018   17:00

obfzlevice.png

Starý Tekov - Čajkov

3. kolo MEVA SPORT LIGA - VI. liga - ObFZ Levice

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 3. kolo VI. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 19. augusta 2018 o 17:00 s Čajkovom.


 

Letecké zábery Starého Tekova 2018

bez názvu


Autor: CBS Slovensko z neba

bez názvu


Autor: CBS Slovensko z neba

bez názvu


Autor: CBS Slovensko z neba

bez názvu


Autor: CBS Slovensko z neba


 
 

 
 

Oznamy

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňujeVytlačiť
 

detská doktorka.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že od 10.8. do 17.08.2018 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková na Lipníku podľa ordinačných hodín.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (13.08.2018 - 19.08.2018)

13.08.2018 - 19.08.2018 farske_oznamy.pdf farske_oznamy.pdf (250.2 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok  2018: 

07/2018  10/2018
19.07.2018 plasty  11.10.2018 plasty
20.07.2018 papier, kovy  23.10.2018 sklo
08/2018  11/2018
16.08.2018 plasty  08.11.2018 plasty
21.08.2018 sklo   20.11.2018 papier, kovy
09/2018 12/2018 
13.09.2018 plasty 10.12.2018 plasty
25.09.2018 papier, kovy 23.12.2018 sklo


separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarníVytlačiť
 

tonery.jpgVážení spoluobčania, naša obec sa zapojila do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený na chodbe OcÚ. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery do našej obce. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo.

 

 


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

Slovenské elektrárne, a.s.

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.
Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

webygroup

Úvodná stránka