Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 

najdedinka.jpg

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.

Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV Č. 79/2017 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠJ PRI ZŠ ŠTEFANA SENČÍKA STARÝ TEKOV od mesiaca január 2018 a ďalšie rokyVytlačiť
 

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.,z. z 22.5.2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel § 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie a paušálneho príspevku na režijné náklady v ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov.

   

                                                      ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE

                                                                          §1

 

Toto všeobecne  záväzné nariadenie  upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ tým, že  k úhrade nákladov na potraviny sa bude pripočítavať  príspevok na režijné náklady 1 € na mesiac.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

 

                                                                          Čl.I

 

PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE

                                                                            §2

Podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.9.2011 zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálneho príspevku na režijné náklady  na výrobu,výdaj jedál a nápojov. Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom ZŠ a  na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach môže školská jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  Pre ZŠ platí v našom zariadení druhé finančné pásmo za jeden obed za jedno dieťa nasledovne:

 

Ročník 1. – 4.             0,95€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

             5. – 9.             1,01€     +   režijné náklady  1,00€ za mesiac

 

Dospelí  :                      hodnota  stravného    1,12€ 

                                      +   réžia                          1,36€ 

                               -----------------------------------------

                                Spolu dospelí  stravník      2,48€

Vlastný dospelí stravník :  zamestnanec     hradí 45%, t.j. 1,12€

                                              Zamestnávateľ  hradí 55%, t.j. 1,36€

 

Cudzí dospelí stravník hradí celú výšku 2,48€.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

 

   

Čl. II

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE

SA NEUHRÁDZA

§3

Podľa zákona č. 544/2012 Z.z.  uhrádza za stravu do výšky 1,00€ šát, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží pracovníčke obecného úradu  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.   

 

                                                                             Čl.III

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIE

                                                                              §4

 

Za stravovanie v ZŠ Štefana Senčíka  Starý Tekov prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden obed nasledovne:

 

Ročníky 1. – 4.                                           0,95€ + 1,00€ réžia na mesiac

                5. – 9.                                          1,01€ + 1,00€ réžia na mesiac

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca.

  

                                                                  Ú Ć I N N O S Ť

                                                                           §5

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

 

 

V Starom Tekove, dňa 24.11.2017                                                 Ing. Peter Štefan

                                                                                                          Starosta obce

 

 

Vyvesené : 27.11.2017

Zvesené :


 
 

Obecná zabíjačka 2018

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Vianočná akadémia 2017

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oznamy

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na I. polrok  2018: 

01/2018  04/2018
18.01.2018 plasty  23.04.2018 sklo
23.01.2018 papier, kovy  26.04.2018 plasty 
02/2018  05/2018
15.02.2018 plasty  18.05.2018 papier, kovy 
20.02.2018 sklo   24.05.2018 plasty
03/2018 06/2018 
20.03.2018 papier, kovy 15.06.2018 sklo
23.03.2018 plasty  21.06.2018 plasty 

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 17.2.2018

meniny má: Miloslava

Vážení rodičia, milí priatelia MŠ. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb rodičovskému združeniu pri MŠ v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

webygroup

Úvodná stránka