Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV Č. 1/2019 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI MŠ STARÝ TEKOV na školský rok 2018/ 2019 od 1.4.2019 a ďalšie roky Vytlačiť
 

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. z 22. 5. 2008 o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel 

§ 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné  nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie v MŠ Starý Tekov.

 

                                        ZÁKLADNÉ   USTANOVENIE

                                                             § 1

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v MŠ Starý Tekov, zriadenej obcou. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva s možnosťou využitia receptúr charakterstických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

 

Čl. I

 PRÍSPEVOK  ZKONNÉHO  ZÁSTUPCU  ZA  STRAVOVANIE  SA UHRÁDZA

§ 2

 

Podľa  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 9. 2011  zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií.

Pre MŠ platí v našom zariadení tretie finančné pásmo za jeden celý deň za jedno dieťa nasledovne:

Desiata                                               0,28€

Obed                                                  0,68€

Olovrant                                             0,23€

                                          ---------------------------

                         Spolu                        1,19€ 

 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca.

                         

Čl. II.

 

PRÍSPEVOK  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ZA STRAVOVANIE  SA     

V PLNEJ VÝŠKE NEUHRÁDZA

 § 3

 

Podľa   zákona č. 544/2010  Z.z.  platné od 1.1.2011 uhrádza za stravu v plnej výške  štát

a/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží vedúcej ŠJ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke v hmotnej núdzi.    

 

 

Čl. III .

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE  

§ 4

 

Za stravovanie počas pobytu v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa za jeden celý deň nasledovne:

Desiata                                                     0,28€

Obed                                                        0,68€

Olovrant                                                   0,23€

                                             -------------------------------

                                           Spolu            1,19€

 

Dospelí stravníci:                                    1,19€

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 25. dňa  predchádzajúceho mesiaca.

 

 

ÚČINNOSŤ

§ 5  

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2019 .   

 

 

                                     

V Starom Tekove, dňa 06.03.2019

                                                                                                     Ing. Peter Štefan

                                                                                                       Starosta obce


 
 

Kultúra a šport

22.6.2019   15:00

Penzión Bažantnica Starý Tekov

Oživenie tradície stretnutia ľudí, ktorých spája ruský jazyk a literatúra

pozvánka.jpg

Sobota 22. jún 2019 o 15:00
Penzión Bažantnica, Hronská 32, Starý Tekov
Vstupné: 15 €
Deti do 10 rokov zdarma
Občerstvenie: guláš, pelmene, grilované špeciality
Do tanca zahrá Dušan Tariška
Počet miest je obmedzený, prihlásiť sa treba najneskôr do 10.6.2019.
Informáie u Táničky Polovkovej na tel. č.: 0908 434 798 alebo 0907 755 168.
Vstupné uhradiť na: SK2202000000002042977855.


 

Kultúra a šport

25.5.2019   17:00

obfzlevice.png

Želiezovce - Starý Tekov

27. kolo MEVASPORT LIGA - VI. liga - ObFZ Levice

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 27. kolo VI. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 25. mája 2019 o 17:00 so Želiezovcami.


 

100. VÝROČIE ZALOŽENIA OCHOTNÍCKEHO DIVADLA V STAROM TEKOVE

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 

 

Deň matiek 2019

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola


 
 

 

 

Oznamy

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňujeVytlačiť
 

detská doktorka.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že 24.5., 27.5. a 29.5.2019 nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková podľa ordinačných hodín.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (20.05.2019 - 26.05.2019)

20.05.2019 - 26.05.2019 farské oznamy.pdf farské oznamy.pdf (305.9 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na 2. kvartál 2019: 

04/2019
05.04.2019 plasty, kovy
 
05/2019 
09.05.2019 plasty, kovy
 
06/2019
10.06.2019 plasty, kovy, papier

 

Prosíme občanov, aby na sklo používali 1100 l zelené nádoby rozmiestnené po obci.

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


webygroup

Úvodná stránka