Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Základné informácie o MŠ v Starom Tekove

CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

 

 • Materská škola, Kováčova 10, Starý Tekov, PSČ 935 26, t.č. 036/6311414
 • Zariadenie školského stravovania pri MŠ v Starom Tekove /ZŠS/
 • Počet tried: 2 triedy heterogénne – s celodennou starostlivosťou
 • Personálne obsadenie: 4 pedagogickí zamestnanci vrátane riaditeľky, 1 školníčka, 1 kuchárka, 1 vedúca ZŠS, pomocná sila do kuchyne a na upratovanie
 • Prevádzka MŠ v pracovných dňoch: od 6,30 do 16,15 hod.
 • Počet zapísaných detí: 46 vo veku od 3 do 6 rokov
 • Počet detí s OPŠD: 1
 • Vyučovací jazyk: slovenský

 

Základné dokumenty pre predprimárne vzdelávanie v MŠ:

 • Štátny vzdelávací program
 • Školský vzdelávací program „ Rok v MŠ“

 

Poradné orgány riaditeľa MŠ:

 • Pedagogická rada
 • Metodické združenie

 

Špecifiká MŠ:

Projekty:

 • Interný projekt Rastiem zdravo
 • Interný projekt Rozvoj ľudových tradícií
 • Interný projekt Na ulici na ceste správaj sa vždy bezpečne
 • Interný projekt – Najkrajší kút v šírom svete
 • Interný projekt – Cesta za priateľstvom

 

Zapojenie do projektov:

 • Projekt: Malí zdravotníci
 • Projekt: Medvedík Nivea
 • Projekt: DIGI – škola
 • Projekt: Stromy poznania

 

Krúžky:

 • krúžok - oboznamovanie s cudzím jazykom
 • krúžok - Cvičenie na klenbu chodidla
 • krúžok - Výchova k športu a zdravému životnému štýlu

 

PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ A ZŠS PRI MŠ

 

Štruktúra pedagogických zamestnancov:

 

 1. SENCIOVÁ TATIANA        riaditeľka MŠ a učiteľka v triede 4,5 - 6roč. detí
 2. SOLMOŠIOVÁ MIRIAM    triedna uč. MŠ v triede  4,5 – 6 roč. detí
 3. KRÚPOVÁ ZUZANA         uč. MŠ v triede 3 – 4,5 roč. detí
 4. ADRIANA NAĎOVÁ          triedna učiteľka  MŠ v triede 3 – 4,5  roč. detí

 

Štruktúra nepedagogických zamestnancov:

 

 1. ŠTIPKOVÁ ANNA                       školníčka MŠ
 2. TIVADÁROVÁ DANIELA             vedúca zariadenia školského stravovania  / ZŠS /
 3. KÚDELOVÁ HELENA                 kuchárka ZŠS
 4. KÚDELOVÁ ZUZANA                 pomocná sila do kuchyne a na upratovanie

 

Krúžková činnosť:

 

 1. Mgr. ZITA NICHTOVÁ oboznamovanie s AJ
 2. GABRIELA TARIŠKOVÁ - Cvičenie na podporu klenby chodidla
 3. Mgr. IMRICH BÉREŠ - Výchova k športu a zdravému životnému štýlu

 

Kúrenie zabezpečuje Obec Starý Tekov – v MŠ je plynové kúrenie.


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.
Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

webygroup

Úvodná stránka