Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 

najdedinka.jpg

Obec Starý Tekov bola súčasťou zábavnej show odhaľujúcej krásy slovenského vidieka - Naj dedinka Slovenska.

Video v archíve RTVS si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze: www.rtvs.sk


 

Krajinárska štúdia – Náhradná výsadba v areáli kostola v Starom TekoveVytlačiť
 

OBSAH: 
1.  Základné informácie o krajinnom priestore 
2.  Identifikácia vizuálnych znakov krajiny – krajinný obraz 
3.  Vizuálne vlastnosti krajinného priestoru 
4.  Riziká zániku významných znakov 
5.  Odôvodnenie opodstatnenia výrubu uvažovaných drevín; 
6.  Návrh náhradnej výsadby;


ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 
1.  Názov: Obec Starý Tekov 
2.  Identifikačné číslo:  00 307 483 
3.  Sídlo:  Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov 
4.  Zástupca navrhovateľa: Ing. Peter Štefan – starosta obce 


NÁZOV: „Štúdie náhradnej výsadby v areály kostola v Starom Tekove“ 


Základné údaje o pozemku: 
1.  Kraj: Nitriansky 
2.  Okres: Levice 
3.  Obec, mesto: Starý Tekov 
4.  Katastrálne územie: Starý Tekov 
5.  Parcela číslo: 528/49 
6.  Druh pozemku : ostatná plocha 


Vypracovali: 
Ing. Dušan Daniš, PhD.  – Levická záhradnícka, s.r.o., Katedra plánovania a tvorby krajiny, Technická univerzita vo  Zvolene,  F-104/2011  -  číslo  potvrdenia  v  zozname  odborne  spôsobilých  osôb pre vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny podľa § 55zákona č. 543/2002 Z. 
z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
Ing. Zuzana Sitárová  – Katedra aplikovanej ekológie, Technickáuniverzita vo Zvolene

 

Celý obsah štúdie v priloženom pdf súbore.


 
 

Kultúra a šport

30.4.2018   18:30

Dom kultúry Starý Tekov

Sadenie mája

sadenie_maja_2018_web.jpg

Obec Starý Tekov Vás pozýva na sadenie mája pondelok 30. apríla 2018 o 18,30 hod. pred domom kultúry za sprievodu mažoretiek a hudby a dobových vozidiel.

Kultúrny program bude na javisku vnútri v dome kultúry.

Program je rozdelený do troch častí.
1. časť – obdobie pred 2. svetovou vojnou
2. časť – májové manifestácie počas socializmu
3. časť – prechod cez nežnú revolúciu do súčasnosti.

Námet, scenár, réžia – Mária Jenesová
Technická spolupráca: Miroslav Krúpa, Karol Šebo
Účinkujú: Zuzana Krúpová, Gabriela Tarišková, Eva Číkošová, Pavol Pacala, Martin Forgáč, Ivan Klobučník, Lucia Klobučníková, Veronika Horniaková, Mária Nespešná, Helena Lecká, Magdaléna Pacalová, Milan Brezina ml. Moderujú: Tomáš Báťa, Mária Jenesová
Starotekovský spevácky zbor – Milan Brezina
Spevácka skupina SEN pri JD – Anna Hajková
DF súbor Tekovanček – Veronika a Jakub Oťázikovci
ĽH DFS Tekovanček – Erika Beňušová
Mažoretky – Tekovské Lužany – Magdaléna Mužíková
Prvomájový sprievod tvoria – armáda, vlajková čata, predstavitelia, poslanci a pracovníci obce, zástupcovia ZŠ, MŠ, zbor pre občianske záležitosti, výrobné rezorty, zdravotníci, športovci, poľovníci, krojované skupiny a pionieri.
Príďte spolu s nami postaviť máj. Prežijeme pekný kultúrny a spomienkový večer.


 

Kultúra a šport

28.4.2018   16:00

i_1399595.jpg

Veľké Ludince - Starý Tekov

2. kolo finálovej skupiny - VI. liga - ObM dorast U19 - ObFZ Levice

Tím dorastencov Starého Tekova odohrá zápas 2. kola finálovej skupiny VI. ligy - ObM dorast U19 - ObFZ Levice 28. apríla 2018 o 16:00 vo Veľkých Ludinciach.


 

29.4.2018   16:00

Vliga.jpg

Starý Tekov - Salka

23. kolo V. ligy vo futbale - muži (V. LIGA VÝCHOD ZSFZ)

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 23. kolo V. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 29. apríla 2018 o 16:00 so Salkou.


 

8.5.2018   10:00

cyklo_2018.jpg

Jur nad Hronom - Starý Tekov

Otvorenie cyklosezóny

Združenie vidieckeho turizmu HRON - združenie obcí so sídlom Horná Seč, Hlavná 19, 935 31 Vás pozýva na „Otvorenie cyklosezóny“ na dráhe Jur nad Hronom /Jurský park/ - Starý Tekov /Bažantnica/ 8. mája 2018 /utorok/.

Jur nad Hronom: ŠTART - registrácia v Jurskom parku od 10.00 h - 12.00 h (prezentácia účastníkov)
Dolná Seč: občerstvenie
Kalná nad Hronom, Strelnica: streľba zo vzduchovky - do 15.00 h
Starý Tekov: CIEĽ v Bažantnici - do 16.00 h
- občerstvenie, atrakcie pre deti, výstava zvierat, výstava bojovej techniky
- vyhodnotenie streleckej súťaže a losovanie tomboly
1. cena – horský bicykel

Informácie : 036/6396523, 0905823844, edita.moravska@gmail.com


 

Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Natáčanie do televíznej relácie Kapura

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Divadelné predstavenie Don Quichot a Sancho Panza

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oznamy

Obecný sms rozhlasVytlačiť
 

Vážení spoluobčania, vzhľadom k skvalitňovaniu služieb pre občanov, obecný úrad pristúpil k zavedeniu systému obecného SMS rozhlasu. Všetkým, ktorí budú mať záujem a zaregistrujú sa v systéme, budeme zasielať formou SMS, správy odvysielané v obecnom rozhlase. Svoje telefónne číslo v NOVOM systéme obecného SMS rozhlasu zaregistrujete jednoducho odoslaním správy vo formáte registracia na číslo 0907 751 813.

Vaše telefónne číslo bude použité len na posielanie správ z SMS rozhlasu, nebude poskytnuté tretím osobám!

Prijímanie správ si môžete kedykoľvek zrušiť odoslaním správy: registracia zrusit na vyššie uvedené číslo.

Odoslaním SMS na vyššie uvedené číslo neplatíte žiadne špeciálne poplatky, je to štandardná SMS-ka.


 
 

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňujeVytlačiť
 

detská doktorka.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že 30. apríla 2018 t.j. v pondelok nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková na Lipníku od 07:00 do 11:30.


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V STAROM TEKOVEVytlačiť
 

Riaditeľka MŠ v Starom Tekove, Kováčova 10, na základe zákona 596 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 §3 Ministerstva školstva SR o materskej škole v znení neskorších predpisov:

oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v Starom Tekove k 01.09.2018 a v priebehu celého školského roka 2018/2019, že zápis detí sa uskutoční:

dňa 30.04.2018, v čase od 9,00. hod. do 11,00. hod. 

So sebou je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa.

V prípade, že sa v určenom termíne nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č. 036/6311414.


 
 

Generálny pardon v období od 1.4.2018 do 1.7.2018Vytlačiť
 

západoslovenská vodárenská.jpg

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., udeľuje, „GENERÁLNY PARDON“ všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

V prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie po skončení generálneho pardonu si Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., bude uplatňovať voči neoprávneným odberateľom/producentom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., upozorňuje, že s účinnosťou od 15.3.2018 vznikla v zmysle § 23, ods. 2. zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vlastníkovi stavby alebo vlastníkovi pozemku povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob s odpadovými vodami. V nadväznosti na túto skutočnosť je vyhlásený generálny pardon vhodnou príležitosťou pre vlastníka stavby alebo vlastníka pozemku splniť si túto zákonnú povinnosť.

www.zsvs.sk


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (23.04.2018 - 29.04.2018)

23.04.2018 - 29.04.2018 farske_oznamy.pdf farske_oznamy.pdf (179.8 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na I. polrok  2018: 

01/2018  04/2018
18.01.2018 plasty  23.04.2018 sklo
23.01.2018 papier, kovy  26.04.2018 plasty 
02/2018  05/2018
15.02.2018 plasty  18.05.2018 papier, kovy 
20.02.2018 sklo   24.05.2018 plasty
03/2018 06/2018 
20.03.2018 papier, kovy 15.06.2018 sklo
23.03.2018 plasty  21.06.2018 plasty 

 

separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 25.4.2018

meniny má: Marek

Vážení rodičia, milí priatelia základnej školy. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Štefana Senčíka v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

Vážení rodičia, milí priatelia MŠ. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb rodičovskému združeniu pri MŠ v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

webygroup

Úvodná stránka