Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Starý Tekov - oficiálne stránky obceHľadať
 
 

História pošty v Starom Tekove

Poštová stanica v Starom Tekove slúžila v minulosti pre celé okolie. Jej pôsobnosť je doložená od roku 1788. Teda prvá písomne doložená zmienka o poštovej stanici v Starom Tekove je spred 224 rokov. Po vzniku notariátov (po roku 1885) bola činnosť poštovej stanice úzko prepojená s činnosťou Tekovského notariátu. Až do  1. svetovej vojny sa poštové zásielky   do notariátu v našej obci prinášali buď peši, jazdcom na koni ale v posledných desaťročiach to bolo väčšinou s využitím konského  povozu – kočiara skôr“ bričky“,  ktorá slúžila i s kočišom pre účely notárskeho úradu.

Jolana Ivičičová

Prvou známou vedúcou poštovne v Starom Tekove bola od 25.októbra 1893 Jolana Ivičičová rodená Macková.  Jolana sa narodila 5.12.1858 v Súdove pri Želiezovciach. Vydala sa za Pavla Ivičiča, správcu školy v Starom Tekove. Po smrti svojho manžela Pavla Ivičiča, (zomrel po ťažkej chorobe v roku 1892 ako 34 ročný)  zostala 34 ročná vdova Jolana s tromi nezaopatrenými deťmi, chlapcami 10 ročným Júliusom, 8 ročným Jozefom a 4 ročným Pavlom. Aby sa uživila urobila si kvalifikáciu vedúcej poštovne a získala  od riaditeľstva pôšt v Bratislave v roku 1893 pre túto prácu osvedčenie (osvedčenie v prílohe) a hneď nastúpila ako vedúca poštovne v Starom Tekove.


Po spojení medzi Štúrovom a Levicami v roku 1885 a po uvedení do používania železničnej trate  medzi Levicami a Hronskou Dúbravou v roku 1896  sa  pre dopravu pošty aj do nášho regiónu začala používať „vlaková pošta“.

Po príchode vlaku do železničnej stanice Veľké Kozmálovce vlakový poštár odovzdal zapečatené  vrece s poštou výpravcovi  na stanici. Pre vrece s poštou, stále zapečatené, si chodil s károu vedúci poštovne v Rybníku. Tento vo svojej poštovni vrece odpečatil a poštu vytriedil pre jednotlivé „poštovne“ na okolí, aj pre „poštovňu“ Starý Tekov. Z Rybníka vedúci našej poštovne odniesol zásielky do Tekova. Po  roztriedení ich roznosil po Tekove a Kľačanoch. V pôsobnosti poštovne v Tekove  bolo aj  predávať známky a prijímať listové zásielky.

Vojtech Petráš

Po príchode správcu školy Vojtecha Petráša do S. Tekova  /1917 až 1932/ prevzal aj prácu vedúceho poštovne.  Počas pôsobenia Vojtecha Petráša, bola činnosť poštovne  prerušená  pri nepokojoch v roku 1922, ale po upokojení pomerov bola v roku 1923 obnovená jej činnosť.  Pripomeniem, že poštovňa v Rybníku, ktorá bola od roku 1937 povýšená na „poštu“, slúžila i pre našu obec až do 2. svetovej vojny, kedy bola zriadená tzv. „posledná pošta“ aj v našej obci. Po rozvoji automobilovej dopravy v období Slovenského štátu   zriadila pošta dopravu zásielok automobilmi.
V súvislosti s poštou, datovaním a doručovaním  aj takto začínal list:

P.P.J.K. List P. 22 – 9 – 1957 Barberton Ohio
Zaleť lístok ako vták
Nemeškaj sa na poštách
Cez hory cez doly cez tie veľkie vody
Mojej Aničke rovno do ručičky

 

Alexander Poprac

Po Petrášovi  bol menovaný za vedúceho Tekovskej poštovne  Alexander Poprac * 1886 +12.12.1959 bývajúci v  Novej ulici, terajšia ulica Janka Kráľa. Poštovňu  mal vo svojom rodinnom dome s okienkom do dvora. Poštu roznášali aj jeho dve dcéry, Mária a Rozália. Aj poštár Poprac poštové zásielky  nosil do Rybníka a odtiaľ priniesol pre Tekov a Kľačany došlú poštu a aj menšie balíky. Pre poštu do Rybníka sa chodilo tak 2-3 krát do týždňa.  Na dochádzku pre balíky  do Rybníka  takto po 50 –ich  rokoch v liste z USA spomínal Ján Horniaček, ktorý ako 16 ročný v roku 1937 odišiel z Tekova za rodičmi do Ameriky:
„Nezabudol som, ako malý chlapec,  keď som išiel peši do Rybníka pre pak (pakeľ – balík) ktorý nám deťom poslali rodičia z Ameriky“.
Počas Slovenského štátu bol menovaný za vedúceho  poštovne Karol Valkovič ( * 1906 – +1959). Poštovňu prevádzkoval vo vlastnom dome naproti Obecnému úradu od roku 1938 do roku 1947.  Pre poštu do Rybníka ale aj pre balíky do 5 kg chodil na bicykli. Neskoršie bola zriadená dodávka aj odvoz pošty automobilom. Poštu mu pomáhala roznášať po Tekove  a po Kľačanoch dcéra Mária.

Ján Horniak

V roku 1947 nastúpil na poštu Ján Horniak (*1919 +1981). Poštovňa bola stále vo Valkovičovom dome. Poštu mu pomáhala roznášať jeho manželka Anna Horniaková. Ján Horniak pracoval na pošte dva roky do roku 1949.

 

Po otvorení obnovenej  budovy Obecného úradu v roku 1949 bola pošta umiestnená v ňom. Tam, kde je teraz kancelária starostu. Ale v tej dobe už okrem umožnenia hovorov cez linky telefónu pošta vykonávala  aj podávanie písomných správ po drôtoch telegrafu – telegramov. Vo  vybavení pošty v budove Obecného úradu už bola   aj tzv. hovorňa, búdka pre súkromné telefonovanie občanov. Vykonávalo sa to tak, že občan poslal volanému výzvu, aby sa v určitú hodinu dostavil k hovorni v pošte v mieste jeho bydliska a potom poštár vykonal spojenie a povedal nášmu volajúcemu: „choď do hovorne, máš tam prepojený hovor“.

 

Štefan Hajko

Za vedúceho pošty umiestnenej v budove Obecného úradu bol menovaný v roku 1949 kvalifikovaný poštový zamestnanec Štefan Hajko (*2.1.1907 +26.8.1959). Poštár Štefan predtým pracoval na pošte v Leviciach, ale najznámejšia bola jeho činnosť ako vedúceho vlakovej pošty na rýchlikoch medzi Bratislavou a Košicami. V doručovaní pošty pokračovala začas Mária Valkovičová a potom na mnoho rokov nastúpila Emília Berkešová rod. Melicherová rodáčka z Kľačian.

František Kosorín

Po Štefanovi Hajkovi nastúpil za vedúceho pošty v roku 1958 František Kosorín, tekovský rodák bývajúci v Leviciach.. Bol mu pridelený byt v prízemí pod vtedajšou poštou.
František Kosorín vykonával vedúceho pošty do roku 1964.

Mária Šuranská

 

Po Kosorínovi nastúpila za vedúcu poštového úradu Mária Šuranská rod. Boboková (*1935). Okrem Milky Berkešovej pribudla v roku 1965 doručovateľka Helena Lecká rodená Brezinová a od roku 1968 Anka Lelovská rodená Dóciová. Od roku 1979 pribudla Mária Kúdeľová rod. Štipková. Počas týchto rokov bol počet zásielok mimoriadne veľký, veď iba novín sa odoberalo v obci okolo 200 výtlačkov, viac ako 400 starobných dôchodkov, poplatky za 340 rádii a 270 televízorov. Za pôsobenia Márii Šuranskej bola pošta presťahovaná v roku 1975 do priestorov pod Obecným úradom, kde je i dnes.

Mária Jenesová

Po Márii Šuranskej, ktorá pracovala do roku 1990 nastúpila za vedúcu pošty Mária Jenesová  rodená Horniaková. Doručovateľku Annu Lelovskú po odchode nahradila Stanislava Mikulajová a Máriu Kúdeľovú nahradila Mária Kučerková.

Vedúci pošty v Starom Tekove od roku 1893 do teraz:

  • Jolana Ivičičová, vedúca poštovne 1893 - 1917
  • Vojtech Petráš, vedúci poštovne 1917 - 1932
  • Alexander Poprac, vedúci poštovne 1932 - 1938
  • Karol Valkovič, vedúci poštovne 1938 - 1949 nemáme foto
  • Štefan Hajko, vedúci pošty 1949 - 1958
  • František Kosorín, vedúci pošty 1958 - 1964
  • Mária Šuranská, vedúca pošty 1964 - 1990
  • Mária Jenesová, vedúca pošty 1990 - 2017
  • Mária Tamášová, vecúca pošty 2017 - 2018
  • Ing. Katarína Slušná rod. Trenčianska vedúca pošty od 2.7.2018 doteraz

 

Za doručovateľku sa prihlásilo postupne viac osôb ale ani jedna dlhšie túto prácu nevykonávala. Od 1. septembra 2017 nastúpila za doručovateľku pani Renata Kosorínová, ktorá pri tejto práci zostala a vykonáva ju dodnes.

Od 2. júla nastúpila na miesto vedúcej pošty Ing. Katarína Slušná.

 

Novinový kútik na pošte – vedúca pošty Mária Jenesová s doručovateľkou Máriou Šumerajovou.

Novinový kútik na pošte – vedúca pošty Mária Jenesová s doručovateľkou Máriou Šumerajovou.

 

Po  Márii Kučerkovej nastúpila za doručovateľku Mária Šumerajová a po Stanke Mikulajovej po roku 2008 pracovala Mária Hrúzová. V tých rokoch pre tekovskú poštu pracovali aj doručovateľky pre H. Kľačany Mária Berkešová a Helena Holková. Na tzv. „priehradke“ pracovala Gabriela Maturkaničová,  ktorá po zriadení pošty v Hronských Kľačanoch v roku 1997 prešla ako vedúca pošty do H. Kľačian.

 

Originál osvedčenia pre poštmajsterku vdovu po Pavlovi Ivičičovi Jolanu Mackovú bytom Starý Tekov od Riaditeľstva maďarskej kráľovskej pošty v Bratislave (Požóň) z 25. októbra 1893
Originál osvedčenia pre poštmajsterku vdovu po Pavlovi Ivičičovi Jolanu Mackovú bytom Starý Tekov od Riaditeľstva maďarskej kráľovskej pošty v Bratislave (Požóň) z 25. októbra 1893

 

Pošta je od roku 2009 napojená na počítačový systém, ktorým sa spracováva poštová agenda. Platobný styk je často aj prevodmi  z účtov. V súčasnosti pošta vykonáva agendu obchodného miesta Poštovej banky – vklady a výbery, poistky, úvery a bezhotovostné príkazy.
Za uplynulých mnoho rokov si občania na poštu v našej obci zvykli. Bolo by dobré, aby sa jej činnosť zachovala v obci aj pre budúcnosť.

 

Jozef Pacala


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Reklamný partner 28. ročníka folklórnych slávností Tekov tancuje a spieva

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka