Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Články

Deväť - top pamätihodností

Na území obce resp. v jej katastri okrem objektov evidovaných ako Národné kultúrne pamiatky (súsošie ukrižovania, hradisko, kostol, pamätník J. Palárika, pomník padlým vo vojnách a v SNP, TKNP mlyn) nachádza sa i viacero pamätihodnosti. Súbor 43 objektov pamätihodností obce Starý Tekov, obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. schválilo uznesením D4 zo dňa 12.4.2013. Medzi nimi sa okrem iných pamätihodností nachádzajú i prírodné útvary ako aj kombinované diela prírody a človeka.

1. gát v Starom Hrone

V minulosti plnil usmernenie (odrazenie) vybreženej vody z koryta Hrona pri povodniach. Takýchto zábran popri Hrone bolo v minulosti viac. Najviac ich bolo vybudovaných za I. Československej republiky v čase hospodárskej krízy. Investorom a realizátorom bola firma „Ing. Svätoš a spol. – úprava toku rieky Hron“

 

2. aktuálne najmohutnejší strom (topoľ) v katastri obce rastie na území v Hornej vrbine. Vo výške 1,30 m od zeme má obvod kmeňa 545 cm.

 

3. sihoť Horná vrbina

Územie ohraničené s dômyselným prepojením vodnými tokmi  Hronom – Perecom – Hrônčekom s možnosťou regulácie množstva vody vpúšťanej do Pereca. Popri uvedených vodných tokoch rastie zmiešaný jelšovo – vŕbový a topoľový porast.

 

4. systém križovania Tekovského kanála s Perecom

Zaujímavý systém križovania odvodňovacieho a zavlažovacieho umele vykopaného kanálu,  ktorý je vedený popod tok Perec (mimoúrovňová vodná križovatka - zhybka) v hone na Baráckej v katastri obce.

 

5. turecký agát na námestí SNP

Posledný rastúci agát z pôvodne väčšieho množstva ľudovo nazývaných tzv. tureckých agátov, ktoré boli na území obce vysadené v neznámom roku. Druh tohto agáta nie je charakteristický pre našu oblasť. Názov turecký možno aj preto, že tento druh agátov má nízky vzrast a (aga - agač je aj výraz pre niekdajšieho nižšieho tureckého dôstojníka).

 

6. oporný múr okolo kostola

Dominantou ochranného oporného  múra z r. 1733 je vstupný portál s dvomi kaplnkami (rotundami). Súčasťou sú ďalšie dva vstupy na nádvorie kostola. Ďalej pivničný vchod do v neznámom roku vybudovanej pivnice a v roku 1956 vybudovaná a naposledy v r. 2016 obnovená tzv. Lurdská kaplnka.

 

7. skalný masív na Poštovom rade

Skaly sú pozostatkom mŕtvej sopky, vyvretej pod morskou hladinou. Akoby tu prírodné sily pri svojom poslednom vypätí boli chceli ukázať, kam až siaha okruh ich činnosti. „Máte tu skutočne geologickú a zemepisnú raritu s akou sa inde na Slovensku nestretneme“. Takto starotekovskú vyvýšeninu charakterizoval Ing. Štefan Janšák, Dr.h.c. (známy historik, slovenský archeológ, stavebný inžinier, diplomat a spisovateľ).

 

8. obecný rybník

Upravené bývalé bagrovisko na rybník o rozlohe vodnej plochy s okolím cca 2 ha. Rybník má vybudovaný systém napájania a odvádzania vody z Hrônčeka  naspäť prostredníctvom Hrônčeka do Hrona.

 

9. kamenná brána

Cestný útvar medzi základnou školou a rodinným domom Viliama Švarala. Niekdajší najstarší vstup do historickej časti obce. Škoda, že pri  obojstrannom umelom kamennom obložení vybudovanom v 20.storočí, neponechalo sa niekoľko metrov štvorcových pôvodných prírodných skál, ktoré tvorili odvekú krásu tohto útvaru ako raritu na obdiv budúcim generáciám.

 

Ján  Páleník

 

meranie.jpg

Meranie obvodu stromu/ topoľa/ v Hornej (foto:autor)


 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


webygroup

Úvodná stránka