Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

Elektronická úradná tabuľa

Voľby do Európskeho parlamentu - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrsk. vol. komisie

V súlade s § 79 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť:
 
v listinnej forme na a ...viac...

Zverejnené 20.3.2019 -MK-


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov
zvolávam
3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať
 
dňa 22. marca (piatok) o 1800 hod.
 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným ...viac...

Zverejnené 18.3.2019 -MK-


 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obecný úrad v Starom Tekove v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
oznamuje, že občanovi: Iveta Monová,
bolo na Obecný úrad, Tekovská 1, Starý Tekov doručené oznámen ...viac...

Zverejnené 13.3.2019 -MK-


 

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Starom Tekove na návrh vlastníkov budovy podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov
zrušila
dňom 12.3.2019 trvalý pobyt občanovi Oldřich Krása, nar. 03.09.1971
na adrese S ...viac...

Zverejnené 12.3.2019 -MK-


 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obecný úrad v Starom Tekove v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. a § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
oznamuje, že občanovi: Peter Torda,
bola na Obecný úrad ...viac...

Zverejnené 11.3.2019 -MK-


 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obecný úrad v Starom Tekove v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. a § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní
oznamuje, že občanovi: Peter Torda,
bola na Obecný úrad ...viac...

Zverejnené 11.3.2019 -MK-


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Navrhovateľ: Vranie diely, s.r.o. podal dňa 25.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Nízkopodlažná zástavba rodinných domov a technická infraštruktúra - Vranie diely II. etapa", ktorej účelom je realizácia technickej infraštruktúry pre plánovanú individuálnu výstavbu rodinných do ...viac...

Zverejnené 8.3.2019 -MK-


 

NÁVRH VZN Č. 2 O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE Starý Tekov

Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe § 4 ods. 3 písm. p/ a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podni ...viac...

Súbor na stiahnutie navrh_vzn_c_2.pdf navrh_vzn_c_2.pdf (221.4 kB)

Zverejnené 7.3.2019 -MK-


 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVAZNÉHO NARIADENIA OBCE STARÝ TEKOV Č. 1/2019 O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI PRI MŠ STARÝ TEKOV na školský rok 2018/ 2019 od 1.4.2019 a ďalšie roky

Obec Starý Tekov v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. z 22. 5. 2008 o výchove a vzdelávaní/školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 časť, 4 oddiel 
§ 140 bod č. 9 a 10, navrhuje vydať toto všeobecne záväzné  nariadenie obce vo výške príspevku za stravovanie v MŠ Starý Tekov.< ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -MK-


 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obecný úrad v Starom Tekove v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. a § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní

oznamuje, že občanovi: Peter Torda,
 
bola ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -MK-


 

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Obecný úrad v Starom Tekove v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. a § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní

oznamuje, že občanovi: Peter Torda,
 
bola ...viac...

Zverejnené 6.3.2019 -MK-


 

Kultúra a šport

23.3.2019   17:00

Dom kultúry Starý Tekov

Oslava 100. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci

plagát divadlo.jpg

Miestne kultúrne stredisko v Starom Tekove Vás srdečne pozýva na Oslavu 100. výročia založenia ochotníckeho divadla v našej obci, 23.3.2019 o 17:00 v Dome kultúry v Starom Tekove.
Program:
- výstava fotografií z divadelných scén
- prezentácia 100-ročnice divadla
- divadelná hra: Ferko Urbánek - Strašidlo
- recepcia pre pozvaných hostí

Tešíme sa na Vás!


 

Kultúra a šport

23.3.2019   15:00

zsfz.jpg

Kolta - Starý Tekov

18. kolo V. liga D U19 Východ ZsFZ

Tím dorastencov Starého Tekova odohrá zápas 18. kola V. ligy D U19 Východ ZsFZ 23. marca 2019 o 15:00 v Kolte.


 

24.3.2019   15:00

obfzlevice.png

Čajkov - Starý Tekov

18. kolo MEVASPORT LIGA - VI. liga - ObFZ Levice

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 18. kolo VI. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 18. marca 2019 o 15:00 v Čajkove.


 

Obecná zabíjačka 2019

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 

 

Oznamy

Lekáreň Aura oznamuje...Vytlačiť
 

Vedúca lekárne Aura v Starom Tekove oznamuje, že lekáreň bude 21.3.2019 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


 
 

Akreditovaný kurz opatrovaniaVytlačiť
 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice organizuje akreditovaný kurz opatrovania.

 

Komu je určený: Všetkým ľuďom, ktorí si hľadajú prácu v oblasti opatrovateľstva.

Veľkosť skupiny: 10-15 účastníkov.

Ako často sa budeme stretávať: Dĺžka kurzu je 226 hodín (6 týždňov). Kurz pozostáva z teoretickej časti – 148 hodín a praktickej časti – 72 hodín.

Miesto konania kurzu: Územný spolok SČK, Poľná č.6, 934 01 v Leviciach Miesto praxe: zariadenia sociálnych služieb a asistenčná služba SČK.

Aký doklad získate po absolvovaní kurzu? 

Dvojjazyčné osvedčenie v slovenskom a nemeckom jazyku platné a uznávané aj v zahraničí. 

Lektormi su profesionálni zdravotníci.

 

Cena kurzu: 250 € s možnosťou platby na splátky.

Kurz je možné absolvovať aj prostredníctvom programov zamestnanosti RE-PAS, RE-PAS+

 

Nájdete nás: 

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice, Poľná 6, 934 01 Levice

Kontakt: 036/6307900, 0911611310 , email: programy.lv@redcross.sk

link: levice.redcross.sk/kurzy_opatrovania

 


 
 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V STAROM TEKOVEVytlačiť
 

zápis.jpg

Riaditeľka MŠ v Starom Tekove, Kováčova 10, na základe zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 §3 Ministerstva školstva SR o materskej škole v znení neskorších predpisov, 

oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v Starom Tekove k 01.09.2019 a v priebehu celého školského roka 2019/2020, že DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ spojený so zápisom detí sa uskutoční:

dňa 30.04.2019, v čase od 9,00. hod. do 11,00. hod.

 

So sebou je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa.

V prípade, že sa v určenom termíne nemôžete zápisu zúčastniť, zápis prebieha počas celého mesiaca máj. V prípade potreby kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č.6311414.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (18.03.2019 - 24.03.2019)

18.03.2019 - 24.03.2019 farske_oznamy.pdf farske_oznamy.pdf (310.3 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2019Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

prvý zber v roku 2019 - 4.1.2019 - piatok

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na 1. kvartál 2019: 

01/2019
11.01.2019 plasty 
 
02/2019 
08.02.2019 plasty, tetrapaky, kovy
 
03/2019
07.03.2019 papier
08.03.2019 plasty, sklo


separovanie.jpg

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Občianske združenie Tekov-Hont

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova


dnes je: 21.3.2019

meniny má: Blahoslav

webygroup

Úvodná stránka