Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 15.12.2017

POZVÁNKA

 

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

dňa 15. decembra (piatok) o 1700 hod.

 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
 3. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Starý Tekov č. 79/2017 o výške príspevku za stravovanie v ŠJ pri ZŠ Štefana Senčíka Starý Tekov od mesiaca január 2018 a ďalšie roky
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Starý Tekov na roky 2018/2020
 6. Návrh rozpočtu obce Starý Tekov na roky 2018-2020
 7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2017
 8. Interpelácia poslancov
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce

Súbor na stiahnutie pozvanka.pdf pozvanka.pdf (197 kB)

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020

Vyvesené: 1. 12. 2017
Platné do: 15. 12. 2017
viac...

Zverejnené 1.12.2017 -MK-


 
Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 návrh rozpočtu rok 2018-2020.pdf návrh rozpočtu rok 2018-2020.pdf (367.4 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Starý Tekov na obdobie I. polrok 2018

V súlade s ustanovením §18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu v Starom Tekove na schválenie  
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2018.
 
Kontrolná činnosť hlavnej ko ...viac...

Zverejnené 29.11.2017 -MK-


 

Kultúra a šport

17.12.2017   16:00

Dom kultúry Starý Tekov

Vianočná akadémia

vianočná akadémia 2017_web.jpg

Základná škola Štefana Senčíka Vás pozýva na tradičný vianočný program 17. decembra 2017 (nedeľa) o 16:00 do Domu kultúry v Starom Tekove.


 

Stretnutie s Mikulášom 2017

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Koncert skupiny FRAGILE

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Oznamy

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.Vytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1,3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov VYZÝVA všetkých vlastníkov, nájomvoc alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a inách porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 15. 3. 2018.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na Západoslovenská distribučná, a.s. tel. č. 037/77763601.


 
 

Všeobecná lekárka pre deti a dorast upozorňujeVytlačiť
 

detská doktorka.jpg

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že  15. 12. 2017 t.j. v piatok nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková na Lipníku v čase od 07:00 do 11:30.


 
 

Aktuálne farské oznamyVytlačiť
 

kostol.jpg

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie (11. 12. 2017 - 17. 12. 2017)

11. 12. 2017 - 17. 12. 2017 farske_oznamy.pdf farske_oznamy.pdf (255.8 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

separát.jpg

Vážení občania, v roku 2017 sa rozširuje zber triedeného odpadu o nové komodity. Papier bude pravidelne odoberaný spred domácností, a pribudol zber kovov (kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky). Väčšie množstvo železa a kovového odpadu je potrebné zaniesť do zberných surovín v Leviciach. Sklo – tabuľové je potrebné vynášať na zberný dvor!

Na všetok triedený odpad môžete používať priesvitné vrecia.

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad – v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na II. polrok  2017: separovanie.jpg

7/2017 10/2017
20.07.2017 plasty 20.10.2017 sklo
25.07.2017 papier, kovy 26.10.2017 plasty
8/2017    11/2017
17.08.2017 plasty 21.11.2017 papier, kovy
22.08.2017 sklo 23.11.2017 plasty
9/2017    12/2017
19.09.2017 papier, kovy 15.12.2017 sklo
28.09.2017 plasty 21.12.2017 plasty


 

 

 

ZBER JEDLÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, a pod.) ktoré zostanú v  domácnostiach po vysmážaní na panvici alebo vo fritéze. Dôležité je, aby bol olej v tekutom stave a neobsahoval vodu a zvyšky jedál! Použité živočíšne tuky nie sú na ďalšie spracovanie vhodné, pretože pri chladnutí tuhnú.  Zbierajte použitý rastlinný olej z vašej domácnosti do 1,5 l PET fliaš.

Pre zber jedlého oleja je zberná nádoba umiestnená v areáli za obecným úradom.


 
 

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka