Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE STARÝ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Kultúra a šport

6.2.2016   19:00

Kultúrny dom Starý Tekov

Fašiangový ples

Plagat_ples2016_web.jpg

Rodičovská rada pri Základnej škole a Obecný úrad v Starom Tekove Vás srdečne pozývajú na "Fašiangový ples", ktorý sa uskutoční 6.2.2016 so začiatkom o 19:00 v Kultúrnom dome Starý Tekov.
Hrá skupina BONUS
Vstupné: 25 € (zlosovateľné vstupenky)
Predpredaj vstupeniek v kultúrnom dome
Vstup len nad 18 rokov


 

Obecná zabíjačka 2016

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Vianočné vystúpenia

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Nedeľné siluety (13.12.2015)

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Termíny vývozu separátov na rok 2016

03.03.2016 /štvrtok/ PLASTY + SKLO

04.04.2016 /pondelok/ PLASTY

02.05.2016 /pondelok/ PLASTY

09.06.2016 /štvrtok/ PLASTY

07.07.2016 /štvrtok/ PLASTY + SKLO

04.08.2016 /štvrtok/ PLASTY + SKLO

05.09.2016 /pondelok/ PLASTY

03.10.2016 /pondelok/ PLASTY + SKLO

10.11.2016 /štvrtok/ PLASTY

08.12.2016 /štvrtok/ PLASTY

 

 

Dovolenka u obvodného lekára

Obvodný lekár MUDr. Faško oznamuje občanom, v dňoch od 8.2.2016 až 12.2.2016 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ho bude Dr. Weisová v Kalnej nad Hronom.

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením

Upozorňujeme vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné miesto.

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

Správa energetických zariadení Stred

 

VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonávania prác je 15.03.2016.

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s., vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou na Západoslovenská distribučná, a.s. tel. č. 037/7763601.

Za obsah zodpovedá
obecný úradÚvodná stránka