Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 31.3.2017

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

dňa 31. marca (piatok) o 1700 hod.

 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Starý Tekov, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Starý Tekov
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

 

 

Ing. Peter Štefan

                   starosta obce

Návrh VZN obce Starý Tekov, ktorým sa určuje školský obvod základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Starý Tekov

Obec Starý Tekov na základe ustanovení § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školsk ...viac...

Zverejnené 8.3.2017 -MK-


 

Kultúra a šport

29.3. - 1.4.2017   14:00

Kultúrny dom

Chovateľská prehliadka trofejí

prehliadka trofejí_web.jpg

Obvodná poľovnícka komora Levice; Okresný úrad Levice, pozemkový a lesný odbor a Obec Starý Tekov Vás pozývajú na Chovateľskú prehliadku trofejí zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2016/2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 29.03. - 01.04.2017 v Kultúrnom dome Starý Tekov.
Program:
29.03.2017 - otvorenie výstavy o 14:00
30.03.2017 - 01.04.2017 - otvorené pre verejnosť od 09:30 do 18:00
31.03.2017 - 01.04.2017 - predajné trhy


 

Kultúra a šport

1.4.2017   15:30

Vliga.jpg

Želiezovce - Starý Tekov

19. kolo V. ligy vo futbale - muži (V. LIGA VÝCHOD ZSFZ)

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 19. kolo V. ligy vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 1. apríla 2017 o 15:30 v Želiezovciach.


 

Zápis žiakov I. triedy do obecnej knižnice

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola

bez názvu


Autor: Základná škola


 
 

 
 

Beseda s p. Boženou Hanckovou

Beseda s p. Boženou Hanckovou

Beseda s p. Boženou Hanckovou
Autor: Základná škola

Beseda s p. Boženou Hanckovou

Beseda s p. Boženou Hanckovou
Autor: Základná škola

Beseda s p. Boženou Hanckovou

Beseda s p. Boženou Hanckovou
Autor: Základná škola

Beseda s p. Boženou Hanckovou

Beseda s p. Boženou Hanckovou
Autor: Základná škola


 
 

 
 

Oznamy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V STAROM TEKOVEVytlačiť
 

Riaditeľka MŠ v Starom Tekove, Kováčova 10, na základe zákona 596 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 §3 Ministerstva školstva SR o materskej škole v znení neskorších predpisov:

oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v Starom Tekove k 01.09.2017 a v priebehu celého školského roka 2017/2018, že zápis detí sa uskutoční:

dňa 25.04.2017, v čase od 9,00. hod. do 11,00. hod.

 

So sebou je potrebné priniesť kópiu rodného listu dieťaťa.

V prípade, že sa v určenom termíne nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č. 6311414.

Súbor na stiahnutie Žiadosť.rtf Žiadosť.rtf (45.9 kB)

 
 

Termíny vývozu komunálneho a triedeného odpadu na rok 2017Vytlačiť
 

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD!

Vážení občania, v roku 2017 sa rozširuje zber  triedeného odpadu o nové komodity. Papier bude pravidelne odoberaný spred domácností, a pribudol zber kovov (kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky). Väčšie množstvo železa a kovového odpadu je potrebné zaniesť do zberných surovín v Leviciach. Sklo – tabuľové je potrebné vynášať na zberný dvor!

Na všetok triedený odpad môžete používať priesvitné vrecia.

 

Odpad  odoberaný spred domácností:

- komunálny odpad –  v piatok každý nepárny týždeň

- plasty – priesvitné vrecia - 1 krát mesačne

- sklo – podľa rozpisu

- papier a kovy – podľa rozpisu (osobitné vrece - kovy, osobitné vrece -  papier)

 

Termíny zberu triedeného odpadu na I. polrok  2017: 

1/2017 4/2017
19.01.2017 plasty 21.04.2017 plasty
20.01.2017 papier, kovy 25.04.2017 sklo
02/2017    05/2017
16.02.2017 plasty 23.05.2017 papier, kovy
21.02.2017 sklo 25.05.2017 plasty
03/2017    06/2017
16.03.2017 plasty 22.06.2017 plasty
21.03.2017 papier, kovy 20.06.2017 sklo

 

 


 
 

Ochrana lesov pred požiarmiVytlačiť
 

Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím, obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí v jarnom období je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia a konárov orezaných stromov a kríkov a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Nemalý počet požiarov je spôsobených neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto činnosťou.

Tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému č. 112, 150

V štatistike požiarovosti v SR  v roku 2016 bolo evidovaných 136 lesných požiarov so spôsobenou škodou 96665 € a 1017  prípadov vypaľovania trávy a suchých porastov,  s priamou škodou 65365 €.

Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz:

  • vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a spaľovania odpadov,
  • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov fyzickou osobou upozorňujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

Na zakladenie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené napríklad vybudované ohniská, v žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese.
Veríme, že svojím zodpovedným konaním aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných a poľných porastoch.

Za porozumenie ďakujú príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach.


 
 

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


Najnovšia publikácia vydavateľstva CBS "TEKOV Z NEBA" v elektronickej podobe, ktorej súčasťou je aj prezentácia obce Starý Tekov.

Vážení rodičia, milí priatelia základnej školy. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb Rodičovskému združeniu pri Základnej škole Štefana Senčíka v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

Vážení rodičia, milí priatelia MŠ. Dovoľujeme si Vás požiadať o venovanie 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb rodičovskému združeniu pri MŠ v Starom Tekove. (viac informácií po kliknutí na nadpis)

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka