Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE STARÝ TEKOV

Kultúra a šport

28.3.2015   15:00

Ľudový dom na Tekovskej ulici

Kvetná nedeľa

kvetná nedeľa_web.jpg

Kvetná nedeľa, pre nás kresťanov je nedeľou utrpenia Pána. Od jej kresťanského a duchovného prežívania sa v našich končinách tradujú aj niektoré folklórne zvyky. Dedina ožila vŕbami a pestrofarebnými stuhami, ktoré viali za spevu dievčeniec pod oknami rodinných domov. Na takéto podujatie Vás všetkých srdečne pozýva kultúrna komisia v spolupráci s Ocú 28. marca 2015 – sobota – o 15,00 hodine.

Stretneme sa pred ľudovým domom na Tekovskej ulici, kde všetkých privíta spevácky zbor, detský folklórny súbor Tekovanček a folklórny súbor Tekovan s tanečným vystúpením. Na dvore ľudového domu bude otvorená mini zoo, kde hlavne deti môžu obdivovať domáce zvieratká, ktoré dodá spolok drobnochovateľov ako aj niektorí domáci chovatelia. Deti, ale aj dospelí, ktorí si chcú zajazdiť na koni, budú mať aj túto možnosť. Zvieratká patria k dedinskej jari, tak ako aj tradičné jarné remeslá. Uvidíte maľovanie veľkonočných vajíčok, pletenie korbáčov a výrobu píšťaliek. Potešíme Vás aj veľkonočnými trhmi, na ktorých si môžete zakúpiť veľkonočné dekorácie a iné veci, ktoré Vás určite potešia.
Tešíme sa na Vás všetkých, že spoločne prežijeme pekný jarný deň.


 

Kultúra a šport

28.3.2015   15:00

i_1399595.jpg

Hontianska Vrbica - Starý Tekov

19. kolo oblastných majstrovstiev vo futbale - dorastenci

Tím dorastencov Starého Tekova odohrá zápas 19. kola oblastných majstrovstiev 28. marca 2015 o 15:00 v Hontianskej Vrbici.


 

29.3.2015   15:00

logo obfz.jpg

Starý Tekov - Plášťovce

19. kolo oblastných majstrovstiev vo futbale - muži

Pozývame všetkých priaznivcov futbalu na 19. kolo oblastných majstrovstiev vo futbale mužov. Starý Tekov odohrá zápas 29. marca 2015 o 15:00 s Plášťovcami.


 

Úradná tabuľa

Obec Starý Tekov vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až § 288  Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

Nehnuteľnosť: rodinný dom – súpis.č. 666 s príslušenstvom a pozemkom na ulici Kováčovej v Starom Tekove, parcela č. 103 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2 , v k.ú. Starý Tekov, vedené na liste vlastníctva č. 1

(celé znenie obchodnej verejnej súťaže v priloženom súbore)


 

 

Obec Starý Tekov vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až § 288  Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce:

Nehnuteľnosť: pozemok – parc.č. 1094/6 – ostatná plocha o výmere 1269 m2 (odčlenená od parc.č. 1094/5 Geometrickým plánom č. 093/2014 vyhotoveným Ladislavom Címerom, dňa 16.12.2014), v obci Starý Tekov, k.ú. Starý Tekov, vedený na liste vlastníctva č. 1

(celé znenie obchodnej verejnej súťaže v priloženom súbore)


 

 

Obecná zabíjačka 2015

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová


 
 

 
 

Upútavky na oznamy

Obecný úrad v Starom Tekove vyhlasuje brigádu čistenia okolia Hrona na deň 28. marca 2015 (sobota) so začiatkom o 08:00 pri prievoze.

Pitný režim a občerstvenie zabezpečené.

Priniesť so sebou pracovné rukavice.

...

 

 

 

Oznamujeme občanom, že od 09.03.2015

bude prebiehať zber opílených konárov na amfiteátri.

...

 

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie:

 

 

...

 

16.4.2015 plasty aj sklo

21.5.2015 plasty

18.6.2015 plasty

23.7.2015 plasty

20.8.2015 plasty

17.9.2015 plasty aj sklo

22.10.2015 plasty

19.11.2015 plasty

10.12.2015 plasty

...

 

Za obsah zodpovedá
obecný úrad2959942

27.3.2015
Úvodná stránka