Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

 


 

Elektronická úradná tabuľa

Pozvánka na zasadanie 30.6.2017

POZVÁNKA

V zmysle §12 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva Starý Tekov, ktoré sa bude konať

dňa 30. júna (piatok) o 1700 hod.

 na Obecnom úrade v Starom Tekove, s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a spracovateľa návrhu na uznesenie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Starý Tekov na obdobie II. polrok 2017
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Obce Starý Tekov za rok 2016
 6. Správa č. 1/2017 o výsledku kontroly plnenia uznesení
 7. Informácia starostu o činnosti obecného úradu
 8. Interpelácia poslancov
 9. Rôzne
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

 

Ing. Peter Štefan

starosta obce

Obchodná verejná súťaž

Obec Starý Tekov, zastúpená Ing. Petrom Štefanom, starostom obce ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže, ktorá bola vyhlásená v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 14/04/11 zo dňa 01.04.2011 a uznesením Obecného zastupiteľstva č. 7/21/2017 zo dňa 28.04.2017, v zmysle §9 ods. 1 písm. a) z ...viac...

Zverejnené 23.6.2017 -MK-


 

Návrh záverečného účtu obce Starý Tekov za rok 2016

OBSAH :
Rozpočet obce na rok 2016 Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2016 Tvorba a použitie prostriedkov fondov Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 Prehľ ...viac...

Zverejnené 8.6.2017 -MK-


 

Kultúra a šport

29.7.2017   11:00

Starý Tekov

12. ročník BOJOV NA HRONE - TEKOV 2017

boje_na_hrone_2017_web.jpg

Program podujatia
9:00 Otvorenie areálu
11:00 Začiatok programu - statické a dynamické ukážky OS SR, prezentácia Policajného zboru SR, defilé historickej techniky, výcvik Červenej armády, bojová činnosť klubov ČSĽA Kolíňany a Andropoid Mýto pod Ďumbierom
13:30 BOJE NA HRONE s lietadlami RetroSkyTeam-u z Košíc

Vstupné: deti do 6 rokov, veteráni II. sv. vojny a príslušníci zväzu protifašistických bojovníkov zadarmo, mládež do 19 rokov a starobní dôchodcovia 4 €, dospelí 7 €.

Akcia sa koná pod záštitou ministra obrany SR.


 

29.7.2017   15:00

Amfiteáter Starý Tekov

Boje na Hrone - koncert

boje_na_hrone_2017.jpg

Účinkujú IMT SMILE, HOKÝŽE SLÍŽE, Helenine oči, King Shaolin, Konflikt, Bystrík Band.

Predpredaj lístkov na koncert Boje na Hrone 29.07.2017 prebieha v Kultúrnom dome v Starom Tekove počas pracovnej doby.

- cena v predpredaji 7€
- cena na mieste 10€

Kontakt: 036/ 6311 020


 

Kultúra a šport

1.7.2017   10:00

memorial_2017_web.jpg

futbalové ihrisko v Starom Tekove

Memoriál Petra Šumeraja

Predbežný harmonogram futbalových zápasov:
1. zápas 10:00
2. zápas 11:30

Žiacky zápas 13:00

O 3. miesto 15:00

Finále 16:30

Volejbalový turnaj začína o 10:00 a bude pokračovať počas celého dňa.

Zabezpečené občerstvenie: kotlíkový guláš a čapovaná kofola/pivo.


 

Z natáčania relácie NAJ dedinka Slovenska

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Vystúpenie DFS Tekovanček a hostí z Padiny (27.05.2017)

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Deň detí 2017

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová

bez názvu


Autor: Dana Štefanová


 
 

 
 

Oznamy

Dovolenka v zubnej ambulancii v Starom TekoveVytlačiť
 

zubár.jpg

MUDr. Budinský oznamuje občanom, že v stredu 28.06.2017 nebude ordinovať. Zastupovať ho bude ambulancia v Tlmačoch-Lipník.


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Leviciach  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v celom katastrálnom území okresu LEVICE

od 15.06.2017 od 14,00 hod. do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2  písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

z a k a z u j e  najmä:

 • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

(Celé znenie v priloženom súbore)


 
 

Automatická meteorologická stanica Starý Tekov

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ TEKOV

Interaktívna mapa Starého Tekova

Stavebné pozemky - Vranie diely Starý Tekov už v predaji!


dnes je: 28.6.2017

meniny má: Beáta

Mesačník pre verejnosť v regiónoch elektrární Bohunice a Mochovce

Aktuálne voľné pracovné miesta

webygroup

Úvodná stránka