Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce

VITAJTE NA OFICIÁLNYCH STRÁNKACH OBCE STARÝ TEKOV


 

Obecná zabíjačka 2015

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová

bez názvu


Autor: Helena Rogoňová


 
 

 
 

VIANOČNÉ PASTORÁLE

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.

bez názvu


Autor: Vojtech Hučko st.


 
 

 
 

Upútavky na oznamy

Obvodný lekár MUDr. Faško oznamuje občanom, že od 4.3. do 7.3.2015 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať ho bude MUDr. Weisová v Kalnej nad Hronom.

...

 

Detská doktorka MUDr. Hajková oznamuje, že dňa 3.3. a 4.3. nebude ordinovať. Zastupovať ju bude MUDr. Nováková na Lipníku, utorok od 12:30 do 14:30, v stredu od 07:30 do 11:30.

...

 

Upozorňujeme vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné miesto.

- Viac informácií po kliknutí na názov oznamu -

...

 

 

Aktuálne farské oznamy na stiahnutie:

 

 

...

 

Riaditeľka MŠ v Starom Tekove, Kovačová 10, na základe zákona 596 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní   (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 306/2008 §3 Ministerstva školstva SR o materskej škole v znení neskorších predpisov: oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v Starom Tekove k 01.09.2015 a v priebehu celého školského roka 2015/2016, že zápis detí sa uskutoční:

dňa 03.03.2015,

                v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.

So sebou je potrebné priniesť kópiu rodného  listu dieťaťa.

 

V prípade, že sa v určenom termíne nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte riaditeľku MŠ na t.č.6311414.

 

...

 

19.3.2015 plasty

16.4.2015 plasty aj sklo

21.5.2015 plasty

18.6.2015 plasty

23.7.2015 plasty

20.8.2015 plasty

17.9.2015 plasty aj sklo

22.10.2015 plasty

19.11.2015 plasty

10.12.2015 plasty

...

 

Za obsah zodpovedá
obecný úrad2911696

1.3.2015
Úvodná stránka